«Der er hun med tiggerne!». «Ta med deg tiggerne og gå!».

Slike tilrop fikk Lisbeth Iversen da hun gikk i 17. maiprosesjonen i Bergen sammen med sin familie. Hun har opplevd det samme i andre mer trivielle situasjoner, som på butikken, på gaten og på Bybanen.

I dag, fredag gikk byråden for sosial, bolig og områdesatsing Lisbeth Iversen (KrF) av. Hun oppgir selv at det var familien som ba henne ta en pause fra politikken.

– Vi innkaller til pressekonferanse fordi vi førstkommende onsdag kommer til å be om endringer i byrådet, sier Monica Mæland, som videre forteller at Lisbeth Iversen (51) ikke vil fortsette som byråd.

Byrådslederen medgir at det har vært skrevet mye om Iversen, som inntil nå har vært byråd for sosial, bolig og områdesatsing, men at ti år i politikken er lenge.

– Bergen har veldig mye å takke Iversen for, sier hun.

Mæland gir Iversen skryt for blant annet ny brannstasjon, mathallen på Torget, bybanen og arbeid for å sikre barn lekeplasser, og roses dessuten for engasjement for grønne lunger i bybildet.

LES OGSÅ: – Å være i posisjon er en stor belastning.

ETTERFØLGER

Hennes etterfølger blir Dag Inge Ulstein. Han er 32 år, og har vært rådgiver for Filip Rygg. I dag er han leder ved samtalesenteret på Haraldsplass.

Det skal være Lisbeth selv som har bedt om å fratre sin stilling.

– Intense diskusjoner om romfolket og nødhjelp har vært belastende for Iversen, sier Mæland.

– Kostnaden er for stor for min familie, sier Iversen.

INTERN KRANGLING

På spørsmål fra BA om hun ville fortsatt som byråd uten denne diskusjonen, svarer Iversen ja.

– Jeg så frem til å jobbe mot de åpne russcenene, sier hun.

Det har gått hett for seg også internt i byrådet i forbindelse med diskusjonene rundt romfolket. Monica Mæland og Lisbeth Iversen har vært uenige om tiltakene, og sistnevnte gikk ut med tiltak som ikke var enighet om i byrådet. Også vekterutspillet i BA var uten forankring.

Til BA sier Mæland at Iversen hadde fått fortsette som sosialbyråd om hun selv hadde ønsket det.

– Hun er en stayer og har stått i større debatter enn dette, både internt i byrådet og i det offentlige. Lisbeth har vært min nærmeste medarbeider i byrådet i åtte av de ti årene hun har vært der.

– Har de mange sprikende uttalelsene om hvilke tilbud romfolket skal få i Bergen rammet byrådets omdømme?

– Det kan jeg egentlig ikke svare for. Jeg opplever at det er en respekt for at en fagbyråd har sine ståsteder og at vi tar interne runder i byrådet om hva som skal bestemmes. Internt er det høyt under taket, det kan jeg si, svarer Mæland.

TØFT Å VÆRE POLITIKER

– Hva tenker du om at en politiker oppgir hets og mobbing som årsak til at hun gir seg?

– Det er tøft å være politiker lokalt, år ut og år inn, hver dag. Det er en jobb som involverer hele familien, og dette tror jeg alle føler på av og til. Ingen har vært fagbyråd så lenge som Lisbeth Iversen, og at hun tar denne avgjørelsen har jeg stor respekt for.

– Men er det ikke trist at politikere blir hetset på butikken og i 17. mai-toget?

– Jeg fikk høre det så det sang da vi la ned noen skoler i 2004, engasjementet var stort og det var et sunt engasjement. Når det gjelder det Lisbeth har fått høre, er det fra folk jeg ikke ønsker å gi noe mer oppmerksomhet, svarer Mæland.

Det var for en uke siden at Lisbeth Iversen gikk til byrådskollega Filip Rygg og -leder Monica Mæland og fortalte at hun ønsket å gå av.

Liv Røssland har følgende å si om Iversen:

– Lisbeth er en dyktig og engasjert politiker som har lang fartstid i bergenspolitikken og har gjort en stor innsats for byen. Hennes engasjement er stort og det er tydelig at hun brenner for sakene hun jobber med, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Samtidig som Gunnar Bakke roser sin tidligere byrådskollega.

- Min oppfatning er at Lisbeth Iversen har gjort en stor og viktig jobb i sine 10 år som byråd. Vi har samarbeidet godt i byråd. Hun er en modig og engasjert politiker som har våget å tenke nytt og ha visjoner for byen, sier kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp).