Regjeringen bevilger penger til Rosenkrantztårnet

– Kanskje noen skulle ha tenkt på dette litt før, spør Astrid Stømsnes i Bymuseet seg.