Historisk møte i Bergen

SAMLING: Jannicke Troe i buddhistsamfunnet i Bergen, Ibrahim Sabic, imam i det islamske fellesskapet for mennesker fra Bosnia-Hercegovina, dialogprest Hildegunn Katarina Isaksen og Amila Suljevic er enige om at det bør komme et stillerom for bønn og refleksjon i Bergen sentrum. I kveld presenterer 16 livssyns- og trosretninger seg i Rådhuskantinen.

SAMLING: Jannicke Troe i buddhistsamfunnet i Bergen, Ibrahim Sabic, imam i det islamske fellesskapet for mennesker fra Bosnia-Hercegovina, dialogprest Hildegunn Katarina Isaksen og Amila Suljevic er enige om at det bør komme et stillerom for bønn og refleksjon i Bergen sentrum. I kveld presenterer 16 livssyns- og trosretninger seg i Rådhuskantinen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det er mer som forener enn splitter. For første gang kan bergenserne møte representanter for 16 tros- og livssynssamfunn i Bergen sammen i et møte i Bergen.

DEL

Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) i Bergen ble dannet for tre år siden. Det består av representanter fra 16 tros- og livssynssamfunn. Her er muslimer, kristne, buddhister, mormoner, hinduister, bahaier og humanetikere.

For første gang inviterer rådet til et offentlig møte i Bergen. Tema er religionsdialog og livssynspolitikk.

Ved siden av å presentere samarbeidsrådet og andre aktører innen dialog i Bergen, skal professor i interreligiøse studier, Oddbjørn Leirvik, holde foredrag.

Et bredt sammensatt panel med representanter fra Det Mosaiske Trossamfunn, Bahai, Human-Etisk Forbund, Bergen Moske, Den norske kirke, Buddhistforbundet og varaordfører Tor Woldseth vil svare på spørsmål og innspill fra salen.

ØNSKER DET SAMME

– Vi har ingen målsetting om at de forskjellige tro- og livssynsretningene skal bli enige eller bli mest mulig like hverandre. Vi møtes med respekt for hverandres tro og løfter frem tro og livssyn som en positiv kraft, sier dialogprest og styremedlem i STL i Bergen, Hildegunn K. Isaksen til BA.

Hun mener mediene ofte fokuserer mest på tro og livssyn som kilde til konflikt enn som kilde til samarbeid og fellesskap.

–Vi opplever at tro og livssyn forener oss. Ser man bort fra ekstremistene er det vesentlige i de fleste tros og livssynssamfunn nestekjærlighet, fred, tilgivelse og barmhjertighet. Alle ønsker det samme, sier Isaksen.

MYE Å SNAKKE OM

Hun mener medlemmene i tros- og livssynsretningene gjenkjenner noe i hverandre.

– Kristne folder hendene, mens muslimer kneler – men begge ber. Buddhistene har sine faste meditasjonstider. Trospraksisen lager en rytme i dagen, uken og året. Og alle, også humanetikerne, har ritualer ved de store overgangene i livet, sier Janicke Troe fra Buddhistforbundet.

Hun sier dialogarbeidet i Bergen har vist at de forskjellige gruppene har mye å snakke om.

MOT EKSTREMISME

Ibrahim Sabic er imam i det «Islamske fellesskapet Bosnia-Hercegovina» på Vestlandet. Totalt er de rundt 9500 i Norge, 400 av dem her vest.

Han sier dialog er svært sentralt i den islamske teologien.

–Det er viktig å se på likhetene like mye som forskjellene i de ulike tros- og livssynene. Hvor slutter fordommene og hvor begynner kjærligheten?

Sabic takker Den norske kirke og Isaksen for initiativet og for å lede an i dialogarbeidet.

Imamen tar avstand fra radikalisme og ekstremisme.

–Mange som utfører terror påstår å handle i islams navn. Det er uten rot både i virkeligheten og i teologien, sier han.

BER OM STILLEROM

Både Sabic, Troe og Isaksen ser opprettelsen av et stillerom i Bergen som et viktig grep, også mot ekstremisme.

–Dette er noe alle i STL er enige om, sier Amila Suljevic, styresekretær i STL.

–Det vil være godt å ha et stille sted som mennesker med forskjellig tro og livssyn, kan oppsøke om de vil be, reflektere eller meditere. Vi tror det kan bidra til at byens befolkning får sannere bilde av den konstruktive tros- og livssyns dialogen.

Hun viser til lignende stillerom på Gardermoen, og at det etter påtrykk fra STL sannsynligvis også kommer et på den nye flyplassen på Flesland.

Ingen byer i Norge har offentlige stillerom, men i Berlin besøker årlig 70.000 mennesker et stillerom midt i sentrum.

–Nå kan Bergen bli første by i Norge med det samme, sier Isaksen.

Artikkeltags