Holder kortene tett om valg av bybanetrasé

Byråd Filip Rygg la torsdag frem konsekvensutreningen for valg av bybanetrasé til Åsane.

Byråd Filip Rygg la torsdag frem konsekvensutreningen for valg av bybanetrasé til Åsane. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det blir en miks av de ulike traséalternativene, sier byråd Filip Rygg (KrF).

DEL

– Fagetaten har lagt frem flere realistiske trasevalg fra sentrum til Åsane som er fullt mulig å kombinere. De ulike alternativene har både fordeler og ulemper. Vi kommer til å lande på en miks av de ulike trasevalgene, sier byråd Filip Rygg.

På en pressekonferanse torsdag formiddag presenterte han konsekvensutredningen for mulige bybanetraseer til Åsane.

Utredningen er utarbeidet av kommunens egen fagetat og tar for seg både plusser og minuser med de ulike bybanetraseene.

HØRINGSFRIST 26. APRIL

Byråden er svært forsiktig med å gå ut hva han mener er det beste alternativet til Åsane.

– Tidligere har vi fått alternativet ferdigtygget av fagetaten, nå står vi overfor utrolig mange valgmuligheter. Nå skal saken ut på høring og vi kommer til å få svært mange nyttige innspill. Det blir feil å si konkret hvor vi ender. Det vet vi faktisk ikke, sier byråden.

Allerede neste uke blir det arrangert tre høringsmøter om trasevalg fra sentrum til Åsane. 26. april går høringsfristen ut. Sommeren 2013 skal politikerne ta stilling til trasévalg. Planen er å ha en vedtatt reguleringsplan i 2014.

Les om de ulike alternativene i faktaboksen til høyre.

GÅR FOR BRYGGEN

Det er tidligere kjent at kommunens fagfolk ønsker en bane som går mest mulig i dagen. De anbefaler blant annet en trasé over Bryggen.

– Å legge en trasé intergrert i Bryggen får ingen dramatiske konsekvenser. Det er faktisk det tryggeste og enkleste stedet og bygge. Ved å legge traséen der som veien går i dag, unngår vi å komme i konflikt med verdensarvstatusen, sier planlegger Håkon Rasmussen i Bergen kommune.

Han sier at beregninger viser at det er én prosent sannsynlighet for et stykk årlig oversvømmelse av skinnene i 2050. Det vil si at sjansen for at banen oversvømmes denne ene gangen er 1 til 100.

– En slik løsning kan innarbeides i bygulvet, og vil bidratt til å skjerme Bryggen mot oversvømmelse og stormflo, sier Rasmussen.

BA har tidligere skrevet at de to aktuelle tunnelalternativene for Bybanen fører til store og uheldige inngrep i sentrum.

– NÅ SKAL STATEN BETALE

Byråden sier at de tre viktigste faktorene som spiller inn for valg av trasé er reisetid, fremtidig byutvikling og hvor mange innbyggere man klarer å dekke med hvert bybanestopp.

– Vi må huske på at det er stor forskjell på reisetid og kjøretid. Det er det viktig at vi som politikere tar hensyn til, sier Rygg.

Byggetrinnet til Åsane er det definitivt dyreste trinnet kommune skal bygge. De foreløpige kostnadsberegningene varierer fra 5,8 til 6,6 milliarder kroner.

– Nasjonal transportplan blir veldig viktig. Den er ventet rundt 21. april. Jeg forventer at det ligger en statlig andel som skal brukes på Bybanen. Vi kan ikke fortsette å ha en så høy bompengeandel som vi har hatt. Nå er det staten sin tur til å betale, påpeker Rygg.

En ferdig Bybane til Åsane kan tidligst stå ferdig i 2019/2020.

Artikkeltags