Det pågående tariffoppgjøret gjør at arrangørene av årets 1. mai-demonstrasjon tror på mange tusen i gatene.

– Vi har godt vær, en god hovedtaler, og mye og kjempe for, sier LO-sekretær Arne Jæger

I fjor gjorde regn og stormkast at toget måtte bryte halvveis. Likevel påstår Jæger at det var et par tusen som gikk.

MARKERE KRAV

I år er det et pågående hovedoppgjør med til dels stor avstand mellom partene. Både i kommunesektoren og elektrofagene er det forhandlingsslutt midnatt før arbeiderklassens internasjonale kampdag.

– Vi tror dette gjør at mange vil bruke 21. mai til å markere kravene sine, sier Arne Jæger.

Det bekrefter lederen i Utdanningsforbundet i Bergen, Bjarne Olsvoll.

– Vi kommer med faner og paroler, og jeg regner med flere enn vanlig, sier han.

PÅ SKOLEN OM SOMMEREN

Lærerne har krav både i forhold til arbeidstid og lønn i tariffoppgjøret. Mens lærernes arbeidstid til nå er knyttet opp mot elevenes skoletid, vil Kommunenes Sentralforbund at lærerne skal være på jobb når elevene ikke er der om sommeren.

– Det gir oss dårligere tid til undervisningen ellers i året, sier Olsvoll.

Han oppfordrer medlemmene til å delta i demonstrasjonen.

SMELLE I HUSVEGGENE

Mens tidligere tiders hovedparoler har vært enkle og fyndige, er årets på flere linjer: «Nei til løsarbeidersamfunnet! Kun faste ansettelser gir et anstendig arbeidsliv!», skal det smelle mellom husveggene.

For øvrig uttrykkes det solidaritet med palestinerne og motstand mot EUs postdirektiv. LO mener FN må sikre freden i Syria, mens de her hjemme vil ha økt kvinnelønn og stoppe det de mener er en rasering av barnevernet her vest.

Dessuten går LO mot sosial dumping.

– Det hjelper å kjempe for det man tror på. Vi har jo alt fått slått tilbake forslaget om reservasjonsrett for legene, sier de.