Hordalandspolitiet pålegges mindre arbeidsmengde

BELASTENDE: Leder i Politiets Fellesforbund, Kjetil Rekdal (t.v.) og politibetjentene Frode Dæmring og Kjetil Hoff vet hva det vil si å ha stort arbeidspress. Nå må ledelsen iverksette tiltak for å redusere arbeidsbelastningen på en rekke områder i politidistriktet.

BELASTENDE: Leder i Politiets Fellesforbund, Kjetil Rekdal (t.v.) og politibetjentene Frode Dæmring og Kjetil Hoff vet hva det vil si å ha stort arbeidspress. Nå må ledelsen iverksette tiltak for å redusere arbeidsbelastningen på en rekke områder i politidistriktet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Ledelsen frykter at omprioriteringer vil gi enda større merbelastning.

DEL

Seniorinspektør Øyfrid Geiring i Arbeidstilsynet bekrefter overfor BA at tilsynet har gitt Hordaland politidistrikt seks pålegg.

«Folk er utslitte», var gjennomgangsmelodien da tilsynet gjennomførte tilsyn i fjor høst.

Etter møter og tilbakemeldinger har tilsynet vedtatt at seks av til sammen syv varslede pålegg må følges opp innen høsten.

Blant annet må tiltak og handlingsplaner som kan redusere presset på de ansatte settes i verk.

Politiets Fellesforbund i Hordaland støtter de varslede påleggene.

– Ressursene står ikke i forhold til oppgavene. Enten må aktivitetsnivået trappes ned, eller så må saken opp på et høyere nivå, i Politidirektoratet eller Justisdepartementet, sier leder Kjetil Rekdal til BA.

Etter et møte med tilsynets inspektører 19. mars, gjorde politimester Geir Gudmundsen det klart at det byr på utfordringer å gjennomføre flere av påleggene.

– BESTEMT VED LOV

Politiets samlede oppgaver er bestemt ved lov og sentrale føringer, noe som i liten grad gir rom for lokale bortprioriteringer.

– Dersom politiet kutter ressurser på områder som ikke ble gjenstand for tilsyn og øker ressursene på andre områder, vil det føre til enda større merbelastning i politidistriktet som sådan, skriver Gudmundsen i et brev til tilsynet.

Arbeidstilsynet fastholder imidlertid at tiltakene må gjennomføres.

Hordaland mangler 330 politiutdannede medarbeidere dersom målet om to årsverk per 1000 innbyggere skal oppnås.

De siste fire årene er antall stillinger i Bergen redusert med 49. I år har politiet revitalisert 27 årsverk i tillegg til 14 nye stillinger over budsjettet, men dette monner lite.

1. august opphører ordningen med at politiansatte skal jobbe en time mer per uke.

– Evnen til å løse oppgaver vil ytterligere bli redusert, advarer Gudmundsen.

Artikkeltags