Hotel Ullensvang stenger på vinteren: – En tung avgjørelse å ta

– For å sikre en forsvarlig fremtid for hotellet, må vi ta inn over oss at det ikke lar seg gjøre å holde åpent i åtte måneder hvor markedet tilsier at vi skal ha stengt, sier Barbara Zanoni Utne og Hans Edmund Utne.