Etter 13 år med oppussing er Hotel Terminus ferdig

Grand Hotel Terminus ble kjøpt av familien Smørås for 120 millioner kroner i 2006. Nå har det blitt pusset opp for samme sum.