Det ble bråk nasjonalt da det viste seg at over 18.000 doser med HPV-vaksiner, nok til å vaksinere 6000 personer, skulle destrueres.

Årsaken var at staten hadde inngått avtale med en ny produsent av vaksinen fra i høst. Siden avtalen med den gamle produsenten kun tillot at dosene kunne brukes i barnevaksinasjonsprogrammet, og ungene i høst får den nye vaksinen, sto hele restlageret i fare for å gå ut på dato.

HPV smitter lett ved seksuell kontakt og kan føre til kreft (se faktaboks nederst).

Vaksinen inngår nå i barnevaksinasjonsprogrammet for både gutter og jenter. I tillegg kan alle kvinner født 1991 eller senere få gratis vaksine, om de tar første dose innen utgangen av desember i år.

 

Ekstra utsatte grupper

I sommer kom så Staten, Folkehelseinstituttet og legemiddelprodusenten til enighet om at overskuddsdosene kan brukes på andre utsatte grupper.

Bergen kommune etablerte derfor i oktober et tilbud for rusavhengige, personer som selger sex og menn, født i 1991 eller senere, som har sex med menn.

– Vi har vært på Strax-huset og MO-sentrene for å gi til kvinner i rusutsatte miljøer. De har dårlig råd, og er ekstra utsatt for smitte, forteller Agnes Giertsen, helsesykepleier på Engen helsestasjon og høyskolelektor på Høgskulen på vestlandet (HVL), til BA.

Vaksiner tilbys på Smittevernkontoret ved timebestilling. I tillegg har helsestasjonen for ungdom og studenter på Engen et drop in-tilbud til menn som har sex med menn på torsdager mellom klokken 10 og 14.

– Vaksinene går ut på dato til sommeren, så man må få første av tre doser innen utgangen av november. Det er fremdeles mange ubrukte vaksiner, så det haster å få dette ut, sier Giertsen.

 

– Vet at vi redder liv

På Engen har de bestilt inn 300 doser.

– Her er det «first come, first serve»-prinsippet. Disse utsatte gruppene får bare gratis vaksine frem til lageret er tomt, understreker Giertsen.

I høst har en gruppe sykepleierstudenter fra HVL hatt osm prosjekt å spre budskapet om vaksinene til de aktuelle gruppene.

– Jeg har merket at har kommet langt flere unge menn som ønsker vaksinen her de siste ukene. Samtlige sier at de har sett informasjonen på studiesteder, så studentene har gjort en god og viktig jobb, mener helsesykepleieren.

– Får jeg tak i en som får vaksine, så ber jeg ham spre budskapet videre. Det er slik vi når flest mulig i gruppene vi ønsker å nå, så det er utrolig verdifullt å få noen til å komme her.

Selv om man ikke skulle rekke å ta første dose innen fristen, så kan man få to doser gratis.

– Alle doser teller. Man er beskyttet med én dose, godt beskyttet med to og beskyttet for livet med tre, sier Giertsen og avslutter:

– Både samfunnsøkonomisk og personlig er gevinsten her helt enorm. Vi vet at vi redder liv.

Fakta om HPV

Det finnes mange ulike typer humant papillomavirus (HPV). Viruset smitter lett ved seksuell kontakt.

HPV kan føre til kreft. Det vanligste er livmorhalskreft, men HPV forårsaker også kreft i endetarm, munn og svelg hos begge kjønn, kreft i skjede og ytre kjønnsorganer hos kvinner, og på penis hos menn.

HPV er årsak til over 100 tilfeller av kreft hos menn hvert år. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende.

I Norge fører HPV-infeksjon hvert år til at:

Omtrent 10.000 kvinner får diagnosen lette celleforandringer

Rundt 3.000 kvinner får alvorlige celleforandringer og må fjerne en del av livmorhalsen

Drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft

Rundt 300 tilfeller av andre kreftformer hos både menn og kvinner

Omtrent 70 kvinner dør av livmorhalskreft

1 av 10 norske kvinner og menn får kjønnsvorter før 45-års alderen.

Kilde: Folkehelseinstituttet/Kreftforeningen