Bjørns enkle og geniale brygge

Av

I øyeblikket ligger den på kaien. Men til våren vil bevegelseshemmede kunne ta den i bruk. Flytebryggen er Bjørns egen idé – og nå er han spent på mottakelsen.