Gå til sidens hovedinnhold

Jordmoren gir råd til gravide i vanskelige situasjoner

Artikkelen er over 5 år gammel

Hverdagshelten Gunvor Raundalen har et ekstraordinært engasjement for kvinner og gravide.

– Gunvor skal ha all ære for å lære kvinner hva de selv kan mestre. Hun er en ildsjel for kvinnehelse.

Det er Merethe Ulveseths begrunnelse for hvorfor jordmorkollega Gunvor Raundalen fortjener tittelen hverdagshelt. Raundalen har jobbet som jordmor i 16 år, hvorav ti ved KK i Bergen, og arbeider daglig med kvinner og gravide i ulike livssituasjoner.

– Med bakgrunn fra psykiatri ønsket jeg meg tilbake til samtalen, og sa ja til jobb som jordmor ved Amathea for seks år siden, sier hun.

Jordmødrene Raundalen og Ulveseth har kjent hverandre i flere år, og sistnevnte fikk selv svangerskapskonsultasjon av Raundalen ved Varden Legesenter da hun var gravid.

BA trenger din hjelp til å finne hverdagshelter

Ulike livssituasjoner

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd.

Stiftelsen tilbyr blant annet veiledning knyttet til graviditet og abort, samtaler, oppfølging, graviditetstester, prevensjonsveiledning, barseltreff og fødselsforberedende kurs.

Selv om hovedvekten av dem som kommer innom Amathea er unge kvinner som ikke planla svangerskap, er det mange grunner til hvorfor gravide ønsker hjelp fra en veileder.

– Ofte handler det om økonomiske forhold. Folk ønsker gjerne veiledning når det gjelder hvilke rettigheter de har, sier Raundalen.

Andre eksempler på kvinner som søker hjelp hos Amathea er studenter midt i et utdanningsløp og mødre som blir alene.

Mange lurer dessuten på rettigheter når det gjelder vikariat, foreldrepenger og permisjon.

For å løse ulike problemstillinger samarbeider Amathea med en rekke hjelpeinstanser, som NAV, Kvinneklinikken og Familievernkontoret.

LES OGSÅ: Mange fosterbarn sliter psykisk

Voldelige relasjoner

Selv om mange ønsker praktiske og økonomiske råd, dukker det også opp vondere tema ved Amathea. Noen som søker hjelp er gravide i voldelige relasjoner.

Ofte er det imidlertid vanskelig å avdekke om gravide kvinner blir utsatt for vold, og mange forteller det aldri. Ifølge Raundalen skal derfor jordmødre få opplæring i å avdekke vold.

– Jordmødre skal lære hvordan spørre gravide om de har opplevd vold eller opplever vold nå, sier hun, og legger til at studier viser en klar sammenheng mellom voldelige relasjoner og uplanlagte graviditeter.

 

Avbryte eller beholde

Raundalen understreker at det viktigste er å legge en god plan for den enkelte gravide, avhengig av hennes livssituasjon.

LES OGSÅ: Én av tre ansatte ble gravide - ansatte egen jordmor

Om kvinnen ønsker abort eller ikke, vil klare seg alene, eller blir i et eventuelt dysfunksjonelt forhold, vet Raundalen ofte ikke. Hun kan kun veilede.

– Kvinnen må selv ta et valg om å bli i eller avbryte svangerskapet ut fra sin situasjon. Det er sjelden jeg vet hva valget blir for kvinnene som går ut av kontoret mitt, men det er ikke viktig at jeg vet det heller, sier hun.

Les også

Mye hjerterom i Lille Øvregate

Les også

– Reidar er vår reddende engel

Les også

– Vi er blitt til en liten familie

Les også

«Nonstop Trio» reiser rundt for å glede de eldre og syke med musikk

Utenom Amathea samarbeider Raundalen også med Kirkens Bymisjon, ved det flerkulturelle ressurssenteret, Empo, hvor hun har samtaler med kvinner om kvinnehelse og egenomsorg.

– Dagene mine er aldri like, sier hun.

Veiledningen både der og Hos Amathea er et lavterskel, taushetsbelagt og gratis tilbud.

– Det betyr mye for gravide i ulike livssituasjoner at de kan snakke åpent og ærlig. Amathea er et sted å finne ro. Vi ønsker å styrke kvinners tro på egne evner, og at de skal oppdage hva de selv innehar av ressurser,  sier Raundalen.

Både hun og Merethe Ulveseth er opptatt av at jordmortilbudet må styrkes.

– Vi må spre kunnskap om kvinnehelse, informere tidlig i graviditeten, og forebygge vold. Ved å styrke jordmortjenesten unngår samfunnet mange byrder og utgifter i fremtiden.

Selv har hun sett betydningen av god veiledning, blant annet på jobb ved Kvinneklinikken.

– I utgangspunktet slitne gravide kvinner kommer tilbake rakere i ryggen, og har mer selvtillit til seg selv når de har vært hos Gunvor.

Kommentarer til denne saken