Gå til sidens hovedinnhold

– Ikke diskriminering å vise bort narkomane

Artikkelen er over 6 år gammel

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener politiet bare gjør jobben sin når de gir rusmisbrukere forbud mot å oppholde seg i visse gater i Bergen sentrum.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) reagerer sterkt på at politiet viser narkomane bort i visse gater og områder i Bergen sentrum.

BA har tidligere omtalt praksisen der flere som mistenkes for å drive med narkotikakriminalitet blir bortvist fra sentrum i 24 timer.

Toppe har nå tatt saken opp med justisministeren Anders Anundsen der hun ber han forsikre seg om at politiet i Bergen ikke driver med grov diskriminering.

Hun spør også om politiet faktisk har lov til å vise narkomane bort spesielle områder og adresser i Bergen sentrum.

BRUKER SAMME METODE I OSLO

Anundsen skriver i sitt svar at han har fått opplyst fra politidirektoratet at politiet metodebruk er i samsvar med metoder og strategier som er bruke i Oslo og andre europeiske byer som har eller har hatt de samme utfordringene.

Han understreker at politiets innsats er rettet mot kriminalitet som blir utført ved de åpne russcenene i Bergen.

– Bortvisningsvedtak blir gjort primært med lovhjemmel i politiloven § 7. I bestemmelsen står det at politiet kan forby opphold i bestemte områder, avvise eller bortvise personer for å opprettholde offentlig ro og orden.

Anundsen mener også det er greit å gi bøter for narkorelaterte lovbrudd i belastende områder.

Han viser også til at bortvisningene er knyttet Nygårdsparken og ved Korskirkeallmenningen. De to sonene der det er registrert vesentlig flere narkotikalovbrudd enn andre steder i Bergen.

– Politiet har også lagt vekt på at lovbruddene skjer i det offentlige rom og på steder der publikum ferdes daglig, skriver han.

RUS I SEG SELV IKKE BORTVISNINGSGRUNN

Anundsen er imidlertid tydelig på at rus i seg selv ikke er bortvisningsgrunn, men dersom rusen fører til uro og uorden, vil bortvisning være aktuelt også i slike tilfeller.

– Dersom en person som er bortvis har et ærend i området, for eksempel at vedkommende skal hente LAR-medisin, skal personer få hente medisinen sin, påpeker Anundsen.

– Jeg kan for min del ikke se at politiet driver med diskriminering i sitt arbeid på dette området, skriver Anundsen.

Kommentarer til denne saken