Ikke imot firefelts Sotrabro likevel

Slik kan det bli mellom Bergen og Sotra når Sotrasambandet blir ferdig. Fylkesmannen er ikke motstander av en slik løsning, så lenge det i fremtiden vil gå bybane over broen.

Slik kan det bli mellom Bergen og Sotra når Sotrasambandet blir ferdig. Fylkesmannen er ikke motstander av en slik løsning, så lenge det i fremtiden vil gå bybane over broen. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Fylkesmannen gikk før helgen ut mot ny firefelts bro til Sotra. Nå gjør han ikke det likevel.

DEL

Da mediene i dag oppdaget at Lars Sponheim fremmet innsigelse mot, det vil i prinsippet si stopper, en ny firefelts bro til Sotra, manglet det ikke på reaksjoner.

Byråd Filip Rygg kunne melde at han var lettere sjokkert, og trodde at innsigelsen ble fremmet på bakgrunn av en misforståelse.

Fjell-ordfører Eli Berland var også relativt bestyrtet.

Vegvesenet, som fremmer planen, varslet at de vil ta en prat med Sponheim og hans stab.

FIRE FELT

Det er i planene skissert tre forskjellige alternativ til nytt Sotrasamband.

Alternativ F, først avvist av Fylkesmannen, er en ny firefelts-hovedvei med ny firefeltsbro.

Dette alternativet er anbefalt av Fjell og Bergen kommune, selv om de har kranglet litt om det skal være kollektivfelt på den eller ikke.

Alternativ J, som var ny tofeltsbro ved siden av dagens bro, kunne duge for Fylkesmannen dersom den gamle broen ble reservert til kollektivtrafikk.

Dette alternativet ville, i motsetning til firefeltsbroen som går i tunnel fra brofestet til Storavatnet, kunne rasert store deler av Drotningsvik på grunn av at veien til den må gå «i dagen».

IKKE DRAMA LIKEVEL

I gangen til Gamle Rådhus mandag kveld raljerte byråd Filip Rygg over at staten ved samferdselsdepartementet mener det viktigste for å få saken frem er lokal enighet - når det er statens mann i Hordaland som nå stopper planene.

Men dramaet kan bli litt mindre dramatisk, for i mandag kveld la Fylkesmannen ut en melding på sine nettsider. Der heter det seg at de ikke går mot firefelts bro likevel.

«Vi viser til vår uttalelse i brev datert 10.05.12 hvor det fremmes innsigelse til konsept F. Da det synes å ha oppstått misforståelser i tilknytning til denne uttalelsen, finner vi behov for å presisere at Fylkesmannen har innsigelse til ny firefeltsbro hvor samtlige kjørefelt er reservert for biltrafikk. Fylkesmannens innsigelse er altså knyttet til at ved en eventuell ny firefeltsbro skal to av feltene forbeholdes bybane. Med en slik føring for ny firefeltsbro kan Fylkes- mannen trekke innsigelsen til kommunedelplan for Sotrasambandet, delstrekning Kolltveit – Storvatnet», heter det seg nå.

Med andre ord: Også Fylkesmannen kan gå inn for en firefelts bro – dersom det legges en føring for at det skal gå Bybane over den i fremtiden. Akkurat slik Fylkesrådmann Paul Nilsen anbefaler fylkespolitikerne å vedta plan fo rny bro.

Artikkeltags