Politiet har nå satt i gang strakstiltak for å få bort ungdom som henger på Bergen Storsenter uten å vente på bussen.

– Det løser ikke problemet. Ungdommen har behov for et sted å være og for voksenkontakt, sier Marcos Amano, feltarbeider i Utekontakten, til BA.

Han og kollega Line Hansen er ofte på Bergen Storsenter og snakker med ungdommene som oppholder seg der.

– De er ikke bare barnevernsbarn med rusproblemer. Her finnes et tverrsnitt av alle typer ungdom fra hele byen, sier Amano.

Han sier at barnevernsbarn i utgangspunktet ikke utgjør noen større risiko for sine omgivelser enn barn som bor hjemme hos foreldrene.

Utekontakten vil ikke si så mye om politiets fremgangsmåte, men understreker at det må gis et annet tilbud til ungdommen.

– Det de etterlyser mest er et sted å være. Mange av dem vi snakker med sier det er kun her de kan treffe kjente. Aller mest trenger de tilbud som ikke koster penger. Det er det mangel på i Bergen, sier Marcos Amano.

Utekontaktens over 20 feltarbeidere har god oversikt over miljøet i Bergen, både i sentrum og i bydelene.

– Vi vil følge etter ungdommene dit de går, slik vi alltid har gjort. Men miljøet på Bergen Storsenter er blitt slik at vi har satt inn ekstra ressurser der, sier Marit Rong, nestleder for Utekontakten.

De ser med bekymring på at narkotikamiljøet på Bergen Storsenter er økende.

– Det foregår mye åpenlys salg av narkotika der. At ungdomsmiljøet og narkotikamiljøet er i nærheten av hverandre, er ikke heldig, sier hun.