For avdelingssjef Tor Visnes og hans 33 kolleger er pasientstoppen på ungdomsseksjonen et stort mysterium.

– I hele vår har vi hatt overbelegg. Men siden 11. juli har vi bare hatt én og to pasienter. En unormal situasjon, sier Visnes.

Akuttposten er bemannet døgnet rundt og har syv senger, i tillegg til to dagplasser. Her tar helsepersonellet seg av ungdom i alderen 13 til 18 år med akutte selvmordstanker og kritisk psykisk sykdom. Pasientene blir henvist til Haukeland Universitetssykehus fra kommuner i hele Hordaland og Sogn og Fjordane.

Siden 1996 har ungdomsseksjonen hatt fullt belegg hver sommer.

FRISKE PÅ ET BLUNK

– Vi vet at ferietid skaper mindre stress. Det hadde vært topp om godværet har gjort ungdommene friskere, men at det skulle skje på få måneder har jeg liten tro på, sier sjefen på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling til BA.

I juli hadde ungdomsseksjonen 82 liggedøgn. I vår var man oppe i 280.

– Har ikke kommunene vært flinke nok til å henvise pasienter?

– Det er ett av momentene vi vil se nærmere på og analysere.

Å sikre jevn pasientstrøm er viktig fremover, ikke minst fordi avdelingen blir utvidet til elleve senger og tre dagplasser fra 1. september. En ny fløy er nesten ferdig oppusset.

Pasientene blir normalt værende på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling et par uker før de blir henvist til andre tilbud.

SLAPP VIKARER

Tor Visnes kan trøste seg med at den labre sommeren har gitt god anledning til å avvikle ferie og avspasering. Man har sluppet å hyre inn vikarer og ekstravakter.

– Men vi har måttet opprettholde beredskapen, ikke minst fordi ungdommene vi får inn krever omfattende tilsyn døgnet rundt. Vi har da også hatt en del akutthendelser i sommer, sier han til BA.

– Bare vent. I oktober har vi overbelegg igjen, spår seksjonsleder Birthe Rasmussen.

Avdelingen skal ikke bare utrede og diagnostisere behandle barn og unge med psykiske problemer, men også yte hjelp til deres familier.