Marit Jahr gikk til søksmål mot forsikringsselskapene Storebrand og Gjensidige etter to bilulykker i 1992 og 1995. Hun hevdet at hun var blitt påført nakkeslengskader og mente seg berettiget til 4,1 millioner kroner i erstatning. Storebrand og Gjensidige ville på sin side ikke gi Jahr en eneste krone.

Forsikringsgigantenes sakkyndige hevdet i Bergen byrett at Marit Jahr har pådratt seg en hjerneorganisk skade som har gått ut over blodtilførselen til hjernen, og at dette kunne være grunnen til hennes plager.

Advokat Jan Tollefsen hevdet på sin side at forsikringsselskapene bevist hadde plukket ut to sakkyndige som de visste var tvilere til alt som heter nakkesleng.

MÅ BETALE DYRT
For Marit Jahr blir nå søksmålet mot forsikringsselskapene en dyr affære. Etter at hun ikke vant frem med sitt søksmål, har Bergen byrett mandag bestemt at 56-åringen må dekke saksomkostningene som beløper seg til 300 000 kroner.

Fra før har Jahr måtte låne 100 000 kroner for å dekke utgiftene til en privat etterforsker som har jobbet for hennes sak.

Marit Jahr har tidligere gitt uttrykk for at hun akter å anke et eventuelt avslag på erstatningssøksmålet.