16 klasserom ved Nattland skole har svært dårlig inneklima.

Firmaet Cytox har målt inneklimaet i alle klasserommene i gamlebygget på Nattland skole. Konklusjonen er knusende. Skolen med 590 elever har ikke tilfredsstillende ventilasjon i noen av de 16 målte klasserommene.

IKKE GODKJENT PÅ 13 ÅR

– Skolen har ikke vært helseverngodkjent siden 1998. Derfor er jeg ikke overrasket over resultatet. Men jeg svært lei meg for at vi må oppleve dette, sier rektor Hanne-Guri Hellevang.

– Jeg lurer på hvordan jeg skal drive skolen videre.

Hun forteller at både ansatte og elever har meldt fra om sykdom på grunn av dårlig inneklima. Tidligere i februar stengte helsevernetaten to klasserom ved skolen på grunn av fukt. Kommunen har fått frist fra helsevernetaten om å bedre inneklimaet innen 15. april.

Dersom ikke ventilasjonen bedrer seg, blir det innført begrenset bruk av samtlige klasserom.

– Det som bekymrer oss er C02-nivået som er målt. I nesten samtlige av klasserommene var C02-nivået for høyt. Det fører til at lærere og elever får hodepine og andre plager. For høyt CO2-nivå går ut over læringsnivået, sier overlege ved etat for helsetjenester, Arve Bang.

BUSSES TIL SÆDALEN

Allerede innen 15. mars må skolen droppe dobbelttimer og lufte i hvert friminutt. Elevene må forlate klasserommene i friminuttene. Det betyr at skoledagen blir 20 minutter lenger. 50 elever i femtetrinnet busses til Sædalen skole fra mandag av.

– Jeg skjønner ikke helt hvordan kommunen skal løse problemet. Det er innført restriksjoner på hvor mange som kan være i klasserommene. I teorien betyr det splitting av klasser. Det kan vi ikke gjøre, sier Hellevang.

Prosjekteringen av en ny skole er i gang, men står ikke klar før høsten 2014. Rehabilitering av resterende skolebygg skal være ferdig høsten 2015.

– HAR INGEN LØSNING

Det finnes ingen kjapp løsning på problemet, mener Anne Marit Presterud, kommunalråd for barnehage og skole.

– Vi må sette inn tiltak for å bedre inneklimaet ved Nattland skole, men foreløpig har vi ingen løsning på problemet, sier hun

Presterud understreker at det er beklagelig at byggene er i en så dårlig stand.

– Resultatet av målingene kom ikke som en overraskelse. Utfordringen er å få til en løsning som kan vare frem til nye Nattland skole står klar, sier Presterud. Skolen skal samlokaliseres med Hunstad skole og Pinnelien barnehage.

– Reguleringen av området har tatt svært lang tid. Men vi er i gang med prosjekteringen av skolen som vi håper skal stå ferdig i 2015, sier Presterud.

– Rapporten fra Nattland viser at det trengs handlekraft nå, sier leder for oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap).