– Jeg ser frem til å få en avklaring med hensyn til de beskyldningene som er rettet mot meg, sier tingrettsdommer Tor Holger Bertelsen til BA.

Det er første gang i moderne historie at myndighetene reiser en avskjedssak mot en embedsdommer. Dommere har et sterkt stillingsvern.

– Denne saken blir en prøvestein på om dommere kan stille krav til arbeidsmiljøet på linje med andre arbeidstakere, sier Bertelsen til BA.

SUSPENDERT I FJOR SOMMER

Han ble i fjor sommer suspendert fra jobben som dommer i Bergen tingrett

Staten mener at han ikke er skikket til å fungere i embetet, og Regjeringsadvokaten vil ha ham avskjediget etter snart 20 år i jobben.

Bakgrunnen er en langvarig personalkonflikt i Bergen tingrett.

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs har i skriv før rettssaken understreket at avskjedssaken ikke er basert på mangler ved den faglige kvaliteten i Bertelsens arbeid.

Tidligere er det fremkommet i media at arbeidsgiver hevder Bertelsen ved gjentatt anledninger har fremvist avvikende virkelighetsoppfatning, sviktende vurderingsevne, rigide holdninger og ustabilitet i jobbutførelsen.

– Jeg oppfatter disse beskyldningene som ren mobbing, sier Bertelsen til BA.

BARNEVERNSSAK

Staten hevder at Bertelsen i 1999 involverte seg direkte i en barnevernssak der en venn av ham var part. Han tok direkte kontakt med saksbehandler og barnets advokat.

Barnets advokat er nåværende byrådsleder Monica Mæland. Nå må Mæland møte i retten og vitne for Oslo tingrett i mai. Mæland skal den gang ha gitt uttrykk for at hun oppfattet henvendelsen som utidig.

Bertelsens sier han forsøkte å bidra med opplysninger på grunnlag av en mistanke om at en far hadde begått grove seksuelle overgrep mot sin datter.

– Det har vist seg i ettertid at mistanken om overgrep var uten grunnlag i faktum, sier Bertelsen.

Blant andre vitner som er innstevnet er en rekke tidligere ledere i Bergen tingrett, dommerkolleger av Bertelsen, kontoransatte og politijurister.

FRYKTER SKITTENTØYVASK

Tingretten har tidligere hatt en del personalkonflikter og synet på håndteringen av dem er delte. Kilder BA har vært i kontakt med ser ikke bort fra at saken som skal gå for Oslo tingrett de neste ukene kan ende i en offentlig skittentøyvask.

Rettssaken starter onsdag 15. mai. De første dagene går med til innledningsforedrag, og først 21. mai vil de første vitnene forklare seg.

Det er innstevnet opp mot 25 vitner i den to uker lange rettssaken.