Venter flere arbeidsledige neste år

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland oppfordrer ledige i fylket til å søke jobb andre steder i landet. ARKIVFOTO: BA

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland oppfordrer ledige i fylket til å søke jobb andre steder i landet. ARKIVFOTO: BA

Artikkelen er over 3 år gammel

Hordaland er versting på arbeidsmarkedet.

DEL

Arbeidsledigheten i Hordaland økte med hele 24 prosent gjennom 2016. Og Nav venter enda flere ledige neste år.

– Vårt anslag for Hordaland svarer til et snitt på om lag 10.000 ledige neste år, noe som utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken og en gjennomsnittlig økning på syv prosent, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland i en pressemelding.

Dyster utvikling

Utviklingen i arbeidsmarkedet på slutten av 2016 har vært dystert. Både i november og desember var Hordaland det fylket i landet som hadde størst økning i ledigheten sammenlignet med fjoråret.

I desember i år er det 1261 flere uten jobb i Hordaland enn det var på det samme tidspunktet i fjor. Det tilsvarer en ledighet på 3,4 prosent av arbeidsstyrken og en økning på hele 24 prosent sammenlignet med i fjor.

For desember isolert, hadde landet totalt en nedgang på 3 prosent i ledigheten. I Hordaland økte den med 2,8 prosent.

Fortsatt økning

I Navs arbeidsmarkedsanalyse er det få lyspunkter å spore i nær fremtid. Navs prognoser venter at fortsatt fall i oljeinvesteringene vil påvirke sysselsettingen negativt. Imidlertid kan økt aktivitet føre til at bedriftene i bransjen ikke sier opp like mange fremover, heter det i rapporten.

Nav Hordaland venter at det totale bildet for fylket vil ligne dagens. Oljebedriftene vil tynge, slik at Hordaland kan vente seg en svakere utvikling på arbeidsmarkedet enn landet ellers, skriver Nav.

– En forventet stabilitet i den registrerte ledigheten på landsnivå vil dermed sannsynligvis gi en økning i ledigheten i dette fylket, skriver Nav i rapporten.

Misforhold

Nav-sjefen ser imidlertid muligheter for dem som vil og har mulighet til å flytte på seg.

– Mange fylker har optimistiske forventninger til det kommende året. Det betyr at jobber vil være ledige andre steder i landet, og at det fortsatt vil være viktig for arbeidssøkere i Hordaland å se seg om etter muligheter utenfor fylket og i andre bransjer, sier Bogsnes i pressemeldingen.

I arbeidsmarkedsanalysen påpeker Nav også at det er et misforhold mellom de arbeidsledige sine yrkesønsker og de stillingene som blir lyst ut. Kuttene i oljebransjen har ført til en del ledige som ikke kan forvente at tilsvarende arbeid blir lyst ut nå.

– Utfordringen ligger i hvorvidt de registrerte ledige har nok og riktig kompetanse i forhold til kravet i stillingene, skriver Nav Hordaland i arbeidsmarkedsanalysen.

Artikkeltags