– Dette er kjempebra!

Maria Gjerpe jubler for at Forskningsrådet har innvilget støtte til forskningsprosjektet hjertet hennes banker så sterkt for.

På 90 dager har den private innsamlingsaksjonen meyou.no fått inn nesten 2,5 millioner kroner til ME-forskningen ved Haukeland.

Aksjonsleder, initiativtaker, lege og ME-pasient, Maria Gjerpe, opplyser at de har søkt Forskningsrådet om 10 millioner kroner. Foreløpig er hun ikke kjent med hvor mye de er tildelt.

– GLEDELIG FOR PASIENTENE

Forskerne Øystein Fluge og Olav Mella står i spissen for forskningsgruppen for kronisk utmattelsessyndrom (ME) ved Haukeland sykehus.

– Det er veldig fint at vi får støtte, ikke minst for pasientgruppen som har etterlyst biomedisinsk forskning på sin egen sykdom i veldig mange år. Det er også flott å få anerkjennelse, sier Mella.

Selv om han ikke kjenner detaljene i tildelingen, antar han at de må ha fått tilnærmet ti millioner kroner.

– Problemet her er at det er en veldig snau finansiering. Det aller meste av pengene, åtte-ni millioner, går til medisiner. Får vi ikke fått nok, må vi utsette prosjektet. Men jeg regner med at vi får tilstrekkelig midler, sier Mella.

Forskningsprosjektet vil gå over flere år og krever ekstra arbeidskraft. Derfor vil de ekstra midlene som er samlet inn komme veldig godt med, forklarer Mella.

MYE ARBEID I VENTE

Forskning ved Haukeland har tidligere gitt overraskende resultater med å bruke kreftmedisinen Rituximab på ME-pasienter.

– Det gledelige er at vi endelig kan få en avklaring på om det vi fant i studien i 2011 og i vedlikeholdsbehandlingen, viser seg ved en større gruppe.

Den neste fasen i forskningsprosjektet skal ha med 140 pasienter. 70 får ekte medisin og 70 får placebomedisin. Forskerne går en krevende tid i møte.

– Vi skal observere pasienter i to år. Først når alt er ferdig, kan vi åpne konvoluttene og se hvem som har fått stoffet, og analysere data. Stoffet er skjult for både pasient og lege, sier Mella.