Gå til sidens hovedinnhold

Justistopp mener dagens narkotikapolitikk er feilslått

Artikkelen er over 7 år gammel

Peter Frølich (H) glad for at ungdommene som ble tatt i narkorazziaen tilbys hjelp i stedet for straff.

Frølich, som representerer Hordaland i justiskomiteen på Stortinget, synes at selve aksjonen virker som et solid stykke politiarbeid.

– Men hvilken straff mener du ungdommene eventuelt bør få?

– Det har vi heldigvis et rettsapparat for å avgjøre. Men jeg er veldig glad for at vi har «Tidlig ute»-prosjektet som kan hjelpe unge lovbrytere tilbake på rett kjøl, svarer han.

Prosjektet «Tidlig Ute» er for unge under 25 år som blir pågrepet av politiet for narkotikarelatert kriminalitet.

I stedet for straff kan de velge en individuell tilrettelagt oppfølging, som samtale hos psykiatrisk ungdomsteam, avrusning, kontakt med barnevernet og hjelp og veiledning i forbindelse med skole og arbeid.

Som «motytelse» må ungdommen avstå fra ny kriminalitet i to år.

– TREND PÅ FREMMARSJ

Det er ikke så veldig lenge siden 26 år gamle Frølich gikk på videregående skole selv, da på Bergen handelsgymnasium.

– Jeg merket ikke noe hasjmiljø der, men jeg skjønte jo at dette var en trend som var på fremmarsj blant unge. Det virker som den utviklingen ikke har stanset, for å si det mildt, sier Frølich.

Bergen Unge Høyre vedtok i 2012 å gå inn for legalisering av cannabis.

– Cannabis skal selges gjennom et statlig monopol. Vi tenker at nivået på THC, som er virkestoffet i cannabis, skal reguleres og opplyses om, sa Madeleine Tennebekk da.

Hun stilte spørsmål ved om forbudslinjen har fungert. Det samme gjorde FpU i Bergen, som samme år gikk inn for å legalisere cannabis - enstemmig.

– Mange ungdomspolitikere går inn for legalisering av lettere stoffer, og i USA går flere delstater i den retning. Hva mener du om det?

– Når det gjelder spørsmålet om narkotikapolitikken, tilhører jeg den fløyen som mener at en del ved dagens narkotikapolitikk virker feilslått. Men om legalisering er veien å gå nå, er jeg ikke så sikker på.

– STORT SVARTEMARKED

– Hva er feilslått?

– En av grunnene til at jeg mener at deler av narkotikapolitikken er feilslått, er at dagens linje lager et svartemarked som gir store økonomiske gevinster i kriminelles hender. Det kan selvsagt begrenses med store politiressurser og lange straffer, men kan nok aldri utryddes. Jeg understreker at dette er mine personlige oppfatninger, svarer Frølich.

– Så du heller mot legalisering av «mildere» substanser?

– Nei, jeg tenker høyt om at forbudslinjen vi har valgt ikke bare er fryd og gammen. Om legalisering er veien er jeg som sagt ikke så sikker på, svarer justispolitikeren.

Han poengterer også at forbudet mot narkotika har en sterk signaleffekt.

– Vi må ikke glemme at det store flertallet av unge ikke blir involvert i narkotikabruk, og forbudet har en bred folkelig og politisk oppslutning. Det tror jeg forbudet vil ha også fremover.

Kommentarer til denne saken