Han overtar etter Erling J. Pettersen, som har vært biskop i Stavanger siden 2009.

Braut har siden 2000 vært sogneprest i Birkeland menighet i Fana prosti i Bjørgvin bispedømme. Han regnes som en konservativ kandidat.

Tilsettingen skjedde på Kirkerådets møte i Stavanger. Et flertall på åtte stemte på Braut. Fem stemte på Torstein Lalim, og to stemte på Helge S. Gaard, opplyser Kirken i en pressemelding torsdag kveld.

Klassisk ekteskapssyn

Da landets biskoper i november skulle si sin mening om hvem som burde overta i Stavanger var et flest som stemte på Torstein Lalim, mens Braut bare fikk én førstestemme.

Braut er en av arkitektene bak kompromissvedtaket under Kirkemøtet i april i år som innebærer at kirken skal gi rom for to syn i homofilisaken. Selv står han for det klassiske ekteskapssynet, melder Stavanger Aftenblad.

– Jeg aksepterer et forpliktende likekjønnet samliv som forenlig med kristent liv. Men ekteskapet er etter mitt syn bare for én kvinne og én mann. Jeg støtter imidlertid Kirkemøtets flertallsvedtak, sa han i et intervju med avisa tidligere i høst.

Vigsles i mars

Braut vigsles i Stavanger domkirke søndag 19. mars 2017.

– Vi gratulerer Ivar Braut som ny biskop i Stavanger bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke med en ny biskop, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.