Resultatene fra dette bispedømmet, som det siste, kom onsdag kveld. Det viste flertall til de homofililiberale, skriver Vårt Land.

Åpen folkekirke stilte ikke liste i Bjørgvin. Alle de valgte er fra nominasjonskomiteens liste, og blant de fire valgte var det tre som er for at det utarbeides en liturgi for likekjønnede, skriver avisen.

Dermed er opptellingen av de direktevalgte delegatene til Kirkemøtet klar. Inkludert biskopene er nå stillingen 64-36 til dem som ønsker at likekjønnede skal få gifte seg i kirken.

Valget i bispedømmet er imidlertid ennå ikke klart. Bjørgvin er ett av fire bispedømmer der menighetsrådene senere i høst skal velge tre ytterligere representanter til bisperådet, slik at resultatet kan vippe over på motsatt side.

Etter at alle de direktevalgte representantene til Kirkerådet er talt opp, viser opptellingen at det så langt er flertall for likekjønnet vigsel i bispedømmene Nidaros, Oslo, Hamar, Borg, Tunsberg, Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland, et flertall mot i Møre og Stavanger, samt dødt løp i Agder og Telemark. Endelig resultat blir først klart 8. desember.