– Bibelen er klar på at ekteskapet er for mann og kvinne. Det er hovedgrunnen til at jeg er imot at likekjønnede skal få gifte seg i kirken, sier Inge Wilhelm Økland (27).

Han er en av elleve kandidater som er mot at homofile skal få gifte seg i kirken.

Kirkevalget i Bjørgvin Bispedømme avholdes mandag 14. september. En av de virkelig store stridssakene er homofilt ekteskap.

Bare fem sier ja

På nettsidene til Den norske kirke er de ulike kandidatene representert. Her fremgår det også hvor hver enkelt kandidat står i spørsmålet om vielse av homofile par.

I Bjørgvin kjemper 19 kandidater om syv plasser til bispedømmerådet. Av samtlige kandidater er det bare fem som er for kirkelig vigsel av homofile, mens elleve er imot. Tre kandidater har ikke tilkjennegjort et standpunkt.

– Det er trist at det fremdeles er så mange som er mot at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken. Det føles som om vi er mindre verdt, sier Torill Frøise.

I 2010 giftet hun seg med Synnøve Lie Johannesen. Begge er personlige kristne, døpt og konfirmert. Derfor var det naturlig å ønske seg et kirkelig bryllup.

– Vi visste at det ikke var mulig, men vi ønsket å finne en prest som ville gå i forbønn for oss i en kirke.

Paret fant en prest som sa ja, men det var nesten umulig å finne en menighet som ville åpne dørene.

– På Askøy, men også flere steder i Bergen satte det lokale menighetsrådet foten ned, forteller Frøise.

Fikk ikke si ja

Løsningen ble Korskirken og Kirkens Bymisjon.

– Avtalen var at vi ikke skulle lage noe «nummer» ut av at vi skulle få forbønn, sier Frøise.

De gikk oppover kirkegangen til brudemarsjen, men det var noen timer senere på Tinghuset at bryllupet ble formelt inngått.

Frøise forteller at presten egentlig skulle spørre om de ville ha hverandre, og at de skulle svare ja.

– Men etter dialog med biskopen fikk vi ikke lov til det. Det ble en enkel seremoni uten dialog med forbønn, sier hun.

Både Frøise og Lie kommer til å stemme ved årets kirkevalg, og håper flere vil gjøre det samme.

– Under forrige kirkemøte ble vigsel av likekjønnede stemt ned med knappest mulig margin. Håpet er å få flertall ved neste kirkemøte, sier Frøise.

Listetopp sier også nei

Kandidat Økland medgir at spørsmålet om vigsel av homofile er et vanskelig og svært betent spørsmål.

– Det er en sammensatt sak der mange enkeltpersoner føler seg urettferdig behandlet, men jeg er uansett mot at likekjønnede skal vies i kirken.

Karl Johan Kirkebø er uenig.

Han er leder i Åpen folkekirke i Bjørvin bispedømme og en av fem kandidater som er for vielser av homofile i kirken.

Åpen folkekirke ble startet som en reaksjon på Kirkemøtets vedtak om ikke å lage liturgi for vigsel av likekjønnede par:

– Jeg mener at en åpen og inkluderende kirke har verdi for hele landet. Derfor håper debatten rundt homofilt ekteskap får flere til å stemme. Jeg tror årets kirkevalg blir et av de viktigste noensinne. Det handler mye om at kirkens plass i samfunnet skal avgjøres, sier han.

Virker mobiliserende

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger tror polarisering i synet på homofilt ekteskap vil føre til at flere avgir stemme ved årets kirkevalg.

– Hvis jeg skal gjette, vil jeg tro at homofilisaken kan virke mobiliserende i forkant av valget, sier Tuastad til Rogalands Avis.

– Jo sterkere motsetninger det er blant dem som stiller til valg, jo flere er det som stemmer, forklarer han.

Ved forrige kirkevalg var deltakelsen på 13 prosent.

Endrer diskusjonen

Tidligere i sommer tonet biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, flagg i homosaken da han i en pressemelding skrev at han ikke ønsker at kirken skal vie personer av samme kjønn. Dermed står de tolv biskopene i Norge mot seks i dette spørsmålet, ifølge NTB.

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin har til Vårt Land påpekt at dette vil endre diskusjonen i bispekollegiet, der det tidligere var flertall for vielse av homofile. Nordhaug ønsker heller ikke at likekjønnede skal gifte seg i kirken.

– Jeg tror ikke Den norske kirke blir enig med seg selv i denne debatten. Derfor må vi prøve å finne en løsning som alle kan leve med. Homofile bør få lov til å gifte seg i kirken, men man må selvfølgelig ha respekt for at enkelte prester ikke ønsker å vie likekjønnede, mener Kirkebø.

Dette mener kandidatene om vielse av homofile:

Inger Helene Thingvold Noreide - Sunnfjord prosti: Nei

Nora Sætre Baartvedt - Hardanger og Voss prosti: Ja

Vemund Øiestad - Nordfjord prosti: Ja

Andreas Skeidsvoll - Åsane prosti: Nei

Berit Nøst Dale - Nordhordland prosti: Nei

Marius Økland - Sunnhordland prosti: Nei

Liv Ågotnes - Vesthordland prosti: Ja

Ida Lindøe - Hardanger og Voss prosti: Ja

Ingen Wilhelm Økland - Bergen domprosti: Nei

Per Hilleren - Sogn prosti: Nei

Kjell Jarle Aadland - Fana prosti: Tja

Hildegunn Kalvenes - Fana prosti: Nei

Bjørn Sandvik Sølsnæs - Sogn prosti: Nei

Kjellfrid Torunn Mæland - Sunnhordland prosti: Nei

Gunn Ragnhild Vårdal Helgesen - Nordfjord prosti: Tja

Jostein Bildøy - Sunnfjord prosti: Nei

Egil Morland - Vesthordland prosti: Nei

Marte Seip - Hardanger og Voss prosti: Tja