Kjemper for en kortere arbeidsdag

Aps Harald Schjelderup vil videreføre forsøksordningen for seniorer i Bergen Hjemmetjenester. (Arkivfoto)

Aps Harald Schjelderup vil videreføre forsøksordningen for seniorer i Bergen Hjemmetjenester. (Arkivfoto) Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Byrådet vil stanse redusert arbeidsdag for seniorer. Det nekter opposisjonen å godta.

DEL

– Vi er svært kritisk til at byrådet vil avslutte ordningen med at ansatte over 60 år i hjemmetjenesten har kortere arbeidsdag, sier gruppeleder Harald Schjelderup (Ap) til BA.no.

  • Nyheter

Byrådet vil derimot avslutte forsøksordningen med seks timers arbeidsdag for ansatte over 60 år i Bergen hjemmetjenester KF, fordi ordningen ikke har levd opp til forventningene

– Evalueringen viser at vi ikke får resultatene som vi håpet på, sier finansbyråd Liv Røssland (FrP).

TROR PÅ FLERTALL

På mandagens bystyremøte skal kommunens personalstrategi behandles. Der vil Ap foreslå å videreføre ordningen i en egen merknad.

Schjelderup har ingen illusjoner om at Høyre og FrP vil støtte forslaget, men håper at det tredje byrådspartiet, KrF, vil bryte ut og støtte dem slik at merknaden kan få flertall.

ØKT TRIVSEL

Cirka 4070 personer mottok hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune ved utgangen av januar 2011. I praksis hjelper hjemmehjelperne brukerne med å vaske hus, tørke støv, støvsuge, skifte sengetøy, vaske klær og lignende.

De tre siste årene har arbeidsdagen for de eldste ansatte i det kommunale foretaket vært på seks timer. Av totalt 147,8 årsverk i Bergen hjemmetjenester var 37,1 årsverk over 60 år da ordningen ble satt i verk 1. juli 2009. Ordningen er blitt evaluert av Rambøll Management Consulting.

Evalueringen viser resultater i form av bedre trivsel, motivasjon og overskudd i arbeidet, men Rambøll har ikke grunnlag for å si at sykefraværet har gått ned som følge av ordningen. Den samme usikkerheten gjelder tidspunktet for pensjonering.

– Forsøket har vært viktig for å få en bedre oversikt over hvordan arbeidstidsreduksjoner egentlig virker, sier Røssland.

Hun mener det ikke er riktig å videreføre forsøket når det ikke finnes sikre målbare resultat på redusert sykefravær eller at de ansatte vil stå lengre i arbeid.

FÅR MOTBØR

Schjelderup i Ap påpeker at evalueringen viser at de ansatte opplevde både bedre trivsel, økt motivasjon og mer overskudd i arbeidet.

– I tillegg er det indikasjoner på at ordningen stimulerer de ansatte til å stå lenger i arbeid, noe det er tverrpolitisk enighet om å stimulere til. Derfor reagerer vi sterkt på at ordningen avsluttes.

– Vi merker jo oss at både arbeidstakerorganisasjonene og styret i Bergen Hjemmetjenester ønsker å videreføre ordningen, men at det rett og slett er pengemangel som stopper det, sier han videre.

Ap mener at fire millioner er en pris det er verdt å betale.

FORESLÅR ANDRE TILTAK

Forsøksordningen har en årlig kostnad på rundt fire millioner kroner. Byrådet vektlegger at de ønsker tiltak som er målrettet og kostnadseffektive.

– Det viktigste virkemiddelet for å få medarbeiderne til å stå lenger i arbeid, er at de blir sett og verdsatt av nærmeste leder.

For å sikre at de eldste arbeidstakerne sikres en god oppfølging foreslår byrådet at arbeidstakere etter individuell vurdering kan gis to dager fri med lønn det år de fyller 65 og ytterligere tre dager fri det år de fyller 66 år.

Artikkeltags