Prinsessen sier til Adressa.no at hun og samarbeidspartner Elisabet Samnøy klager BAs reportasje fra hennes kurs «Møt din skytsengel» inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

BAs journalist Linda Nilsen fulgte tredagerskurset på Hotel Terminus og skrev om opplevelsen over flere sider i avisen 6. februar i år.

– Dette var en hendelse i Bergen, som det i ettertid ble en del oppstyr rundt. Vi har bestemt oss for å klage saken inn for PFU, sier prinsesse Märtha Louise til Adresseavisen.

BAs sjefsredaktør, Anders Nyland, frykter ikke å bli felt i PFU.

– Næringsvirksomheten til Märtha Louise har vært gjenstand for offentlig debatt. Den har spesielt vært knyttet til bruken hennes av prinsessetittel, sier han.

Han mener også at hvis deltakere og arrangører hadde visst at det var en journalist i salen, ville de ha oppført seg annerledes.

– Vi ville at de skulle oppføre seg så naturlig som mulig, sier han.

I BAs leder 6.februar begrunnet Nyland reportasjen fra Engleskolen på følgende måte:

«I 2007 startet prinsesse Märtha Louise og hennes samarbeidspartner Elisabeth Samnøy Astarte Education, bedre kjent som Engleskolen.

ASTARTE EDUCATION tilbyr en treårig opplæring i alternative behandlingsteknikker. De som synes det er i drøyeste laget å svi av titusenvis av kroner og tre år på et studium, kan vurdere helgekurset til Astarte Education. Et slikt kurs ble avholdt i Bergen forrige helg. I løpet av helgekurset, som koster 3100 kroner, lover Astarte Education at du skal lære å komme i kontakt med din egen skytsengel.

BA HADDE en journalist med på kurset forrige helg. Journalisten deltok på kurset på oppdrag fra avisens ansvarlige redaktør. Avisen betalte kursavgiften, men journalisten avslørte verken for arrangørene eller de øvrige deltakerne at hun deltok i egenskap av å være journalist.

DA DET ble kjent at prinsessen skulle starte den såkalte Engleskolen, vakte det betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Fra flere hold ble prinsessen kraftig kritisert. Hun har også blitt kritisert for å bruke sin prinsessetittel i kommersiell virksomhet.

I BA har vi ikke noe imot at noen driver engleskole for dem som tror på slikt, og er villige til å betale for det. Det må være opp til hver enkelt om man vil tro på skytsengler, og om man vil bruke tusenlapper på kommunikasjon med jorden og universet. Derimot mener vi at prinsessens virksomhet har aktuell og allmenn interesse, blant annet fordi Märtha Louise aktivt benytter sin prinsessetittel i markedsføringen av sin foretningsvirksomhet. All debatten rundt Engleskolen gjør også at det kurstilbudet Astarte Education gir har allmenn interesse. Det er bakgrunnen for at BA valgte å sende en journalist på kurset anonymt.

VESENTLIG: I Vær varsomplakatens paragraf 3.10 står det følgende: «Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.»

FOR Å kunne gi en så riktig beskrivelse av kurset som mulig, valgte vi å la journalisten opptre uten å røpe sitt yrke. Hun brukte sitt eget navn, og ga riktige opplysninger om familiesituasjon og interesseområder. Det var et poeng for oss at både kursledere og kursdeltakere skulle oppføre seg så naturlig som mulig, og ikke la seg prege av at det var en journalist i lokalet. For ordens skyld nevner vi at prinsessen ikke tillot fotografering under kurset, med unntak i pauser under boksignering. Bildene som er brukt i reportasjen er tatt i en slik situasjon.

VÅR HENSIKT med reportasjen du kan lese i dagens avis, er å fortelle om innholdet i den tidvis omdiskuterte virksomheten til prinsessen. Vi ønsker, på en nøktern måte, å beskrive hvordan et englekurs faktisk foregår. Vår hensikt er ikke å stille verken prinsessen, hennes samarbeidspartner eller kursdeltakerne i et negativt lys, men å gi offentligheten innsyn i hva den omdiskuterte virksomheten faktisk dreier seg om.»