På forrige politirådsmøte sa byrådsleder Monica Mæland stopp og ba om en samlet plan for Nygårdsparken. Torsdag var de igjen samlet til møte.

  • Nyheter

Stasjonssjef ved sentrum politistasjon, Olav Valland, sier at de for tiden jobber for at aktiviteten i Nygårdsparken blir samlet på flagghøyden og at kriminaliteten begrenses. Etter vinteren vil politiet være klar med en samlet plan.

– Vi er langt på vei innstilt på å rense parken og bruke politiressurser på det, sier Valland.

Helsebyråd Onarheim mener det ikke er realistisk å løse opp rusmiljøet i Nygårdsparken etter vinteren.

– Som jeg har sagt tidligere: For at vi skal gjøre dette, må de rusmiddelavhengige ha gode alternativer, sier hun.

VIL I DIALOG MED ANNE-GRETE

Hun mener kommunen gjør sin del av jobben.

– I 2012 oppretter vi to nye LAR-sentre i henholdsvis Laksevåg og Fyllingsdalen. Vi skal opprette et overdoseteam i tilknytning til Strax-huset, sier Onarheim.

Byråden vil ha en ordning i Bergen som er basert på LASSO-prosjektet i Oslo.

– Her vil de tyngste og mest slitne rusmisbrukerne bli tilbudt substitusjonsbehandling for å skape en mer stabil tilværelse. Dette tilbudet er ment å opprettholdes uten krav om rusfrihet. Med en slik ordning kan vi hente ut de tyngste elementene fra Nygårdsparken og gi dem et tilbud, sier hun.

Men for at en virkelig skal få noe til med Nygårdsparken, må staten på banen, mener Onarheim.

– Vi har bedt om et dialogmøte Anne-Grete Strøm-Erichsen. For at vi virkelig skal få til et løft, trenger vi flere rehabiliteringsplasser og det må bli kortere ventetid for dem som vil inn på LAR (legemiddelassistert rehabilitering, red. anm). Dette er staten sitt ansvar.

IKKE TIL FRANKFURT

BA har den siste tiden skrevet flere reportasjer fra Frankfurt der de har stengt ned sin narkopark. Kommunen har en stående invitasjon til å komme til byen.

– Det er ikke førsteprioritet å dra dit. Vi har gode rapporter om hva de har gjort der nede. Flere av våre tiltak er inspirert av Frankfurtmodellen.

Der har de også sprøyterom, men Onarheim vet ikke om dette er veien å gå i Bergen.

– I Oslo er det svært få som benytter seg av sprøyterommene. Jeg tror det er det bedre å bruke midler på tiltak som Strax-hus og LAR-behandling fremfor sprøyterom.