Klart for parkeringsanlegg under Skansedammen

Skansedammen.

Skansedammen. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) har overkjørt Riksantikvaren. Dermed kan byrådet arbeide videre med planene om et P-anlegg under Skansedammen.

DEL

– Jeg er svært glad for at Miljøverndepartementet opphever fredningsvedtaket. Vi vil nå starte arbeidet med den videre planleggingen av parkeringsanlegget under Skansen, sier byråd Lisbeth Iversen i en pressemelding.

I 2007 vedtok Riksantikvaren å frede Skansen Brannstasjon og Skansedammen. Bakgrunnen for fredningen var at byrådet vil bygge et parkeringsanlegg under Skansedammen.

Selve dammen vil man erstatte med et 20 centimeter dypt vannspeil.

Miljøverndepartementet begrunner opphevingen med at det ikke er fremført argumenter for bevaring av volumet på Skansendammen som tilsier at slike viktige samfunnshensyn som denne boligsoneparkeringen må vike.

I vedtaket fra departementet står det også at boligsoneparkeringsanlegget er hjemlet i godkjent plan og at det er foretatt vurderinger av parkeringsbehov, fremkommelighet og plassering av anlegget.

Artikkeltags