Klimaendringene overgår skrekkscenario: Flere havner i faresonen

De dystreste klimaprognosene viser at antall ekstreme hendelser vil øke med 80 prosent. – Det kan vise seg å være for konservativt, sier klimaprofessor Asgeir Sorteberg.