De vil satse mer på atomkraft

Både MDGs Natalia Golis og oljedirektør Jonny Hesthammer mener Norge må vie mer oppmerksomhet til atomkraft.