Norsk Institutt for Vannforskning (Niva) ønsker å undersøke hva 260 000 bergensere etterlater seg i kloakken.

Sammen med Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har Niva søkt kommunen om å kunne undersøke kloakken i Bergen.

– Når man tar narkotika, for eksempel kokain, brytes dette ned i kroppen. Man skiller da ut et eget stoff, og det er dette vi måler, sier forskningsleder og PhD Kevin Thomas i Niva.

UNDERSØKER I OSLO

Måleapparatene er plassert i avløpssystemet før kloakken når renseanlegget.

– Måleren samler små blandeprøver hvert tiende minutt i løpet av ett døgn. I Bergen ønsker vi at disse målerne skal overvåke kloakken en uke til våren og en uke til høsten i årene som kommer.

Niva har lenge undersøkt kloakken på denne måten i Oslo.

– Vi har en kontinuerlig avløpsovervåking i Oslo. Prøvene gir oss og myndighetene svar på hvilke type narkotika som brukes i befolkningen, hvor mye, når på døgnet og når på året. Samtidig er dette helt anonyme prøver, påpeker han.

ECSTASY I RUSSETIDEN

Oslo-undersøkelsene har blant annet vist at:

  • Bruken av kokain topper seg rundt helger og høytider.
  • Bruken av ecstasy økte til det tidobbelte i de to første ukene av mai. Med andre ord midt i russetiden.
  • Bruken av metaamfetamin er i europatoppen, til tross for at konsumet av narkotiske stoffer relativt sett er ganske lavt.

– Vi kan måle de fleste narkotiske stoffer som kokain, ecstasy, amfetamin og cannabis. Bruken av heroin er ikke så lett å måle fordi stoffet omdannes til opiatet morfin i kroppen. Opiater brukes også i mange medisiner, sier Thomas.

De har lyst til å få i gang prosjektet så snart som mulig i Bergen, men mangler finansiering.

– Vi ønsker at alle storbyene i Norge, som Bergen, Trondheim og Tromsø, skal være med i prosjektet. Men vi trenger midler til dette, blant annet fra Bergen kommune.

– KAN BLI REALITET

Sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er i utgangspunktet positiv til å støtte kloakkprosjektet til Niva.

Kommunen vurderer nå søknaden fra Niva (Norsk Institutt for Vannforskning).

– En slik målerstasjon koster 40 000 kroner. Vi har ikke oversikt over hvor mange som trengs. Dette jobber fagavdelingen med nå, sier Iversen.

– ET PENGESPØRSMÅL

Hun sier at kommunen kan dra nytte av forskningen Niva ønsker å gjennomføre.

– Dette kan gi veldig konkrete beviser på hvilke narkotiske stoffer som brukes i befolkningen. Vi er positive til slik forskning, bedyrer Iversen.

Men det er også et pengespørsmål involvert.

– Vi må se på kostnadene og se på muligheten til at også andre aktører kan bidra med midler.

– Vi er i en situasjon der det er mange akutte behov når det gjelder til byens rusmiddelavhengige. Så dette er også et prioriteringsspørsmål.

– Vi skal undersøke dette, videre. Men jeg er altså i utgangspunktet positiv, sier Iversen til BA.