Anna og Tone Marit viet i Knarvik kyrkje

De ble det første likekjønnede paret som giftet seg i en kirke i Nordhordland etter at Kirkemøtet åpnet opp for det i 2017.