I et innlegg i gårsdagens BA kobler Nina Karin Monsen til pedofile på 1970-tallet. Hun siterer en nettside drevet av en 47 år gammel Oslo-mann, som hevder å være pedofil. Nettsiden siterer gruppen NAFP – Pedofil Arbeidsgruppe, som ga ut et medlemsblad på slutten av 1970-tallet.

PEDOFILE: Ifølge Monsen har Friele blant annet sagt på et møte at «Pedofile måtte vise stolthet for sine følelser! La dere ikke kue!» til applaus fra salen.

Men Friele avviser tvert å ha gitt de pedofile støtte.

– I 1978 var jeg generalsekretær i Det Norske Forbund av 1948, og gjorde selvsagt ikke noe slikt uten at landsstyret hadde gitt grønt lys for det, sier Friele.

Etter at Monsen fremsatte påstandene i BA, har Friele gått gjennom flere år av arkivet sitt.

LAVALDER:– Jeg holdt 48 foredrag i løpet av ett år, men ikke et eneste sted står det om noe slikt. Det ville det ha gjort, om jeg hadde sagt noe slikt.

Men Friele husker at det eksisterte en gruppe som ikke hadde noe med DNF 48 å gjøre, og at denne gruppen var opptatt av barn og seksualitet.

Hun deltok en gang på et debattmøte om den seksuelle lavalderen sammen med sexolog Thore Langfeldt.

LOVEN: – Jeg har en gang gått inn for å senke den seksuelle lavalderen til 15 år, uten en tanke om at det er sludder å straffe en 16-åring for å ha hatt sex med en 15-åring. Men jeg har aldri støttet pedofili. Å bryte tilliten til et barn er det laveste et menneske kan gjøre. Jeg synes nesten det er nedverdigende å måtte forsvare meg mot slike påstander, sier Friele.

Men hun har som generell holdning at alle mennesker har krav på respekt, og har derfor uttalt seg mot at privatpersoner skal få kjeppjage pedofile.

– Alle må forholde seg til loven, mener Friele.

JUBLER: Psykolog og sexolog Thore Langfeldt husker å ha vært på møter sammen med Friele, der temaet seksuell lavalder har kommet opp.

– Men jeg tviler på at Friele har sagt noe slikt. Det ligner ikke henne. Referatet er skrevet av en person fra denne gruppen, og det kan være referenten har jublet litt for mye, og tillagt Friele meninger i den retningen, sier Langfeldt.

Selv har han blant annet blitt tillagt å være en tilhenger av både incest og voldtekt etter å ha snakket mye om temaene opp gjennom årene.

Kim Friele henviste på 70-tallet pedofile som tok kontakt, videre til Langfeldt, fordi hun skjønte at de trengte hjelp.

SELTERS: – Nina Karin Monsen må ikke gå løs på folk og grupper hele tiden. Hun lider av en slags paranoia når det gjelder oss lesbiske, og nå ser hun sitt snitt til å forsøke å redusere meg til en barnemishandler, sier Friele.

– Men Monsen er ikke av betydning. Nå skal jeg ha meg en whisky med selters. Så har jeg slettet ut alt dette, til neste gang