Veivesenet kan selv bestemme om det skal være trafikkaos på Nøstet i 11 eller 18 måneder.

Det mener i alle fall Graveklubben. De skal legge ned fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm frem til Gassverkstomten på Dokken.

DØGNET RUNDT

Graveklubben ønsker å jobbe døgnet rundt fra mandag morgen til fredag ettermiddag, og de vil åpne hele strekket på om lag 350 meter samtidig. Får de lov til dette, vil anleggsperioden vare i 11 måneder, sier senioringeniør i vann- og avløpsetaten Arne Jensen.

– Veivesenet har foreløpig tilbakemeldt at de vil gjøre arbeidet i 13 etapper, der de åpner opp ett og ett strekk og lapper dette igjen før de starter på det neste, sier Jensen.

– Blir det på denne måten, så vil anleggstiden øke til 18 måneder, sier Graveklubben.

BLIR MED KØ

Veivesenet og Graveklubben er blitt enige om at det blir ett felt inn og et felt ut av Nøstegaten.

I rushet vil dette få store konsekvenser for trafikken, spesielt til og fra Klostergarasjen.

– «Gravestrekket» vil danne en trafikkflaskehals, uavhengig om det er på 350 meter langt, eller 30 meter langt, mener Jensen.

– Det er ikke lengden på innsnevringen som betyr noe, dette handler om at bilene må flettes inn i ett felt. Effekten for trafikken er den samme uavhengig av lengden på gravestrekket.

RASJONELL DRIFT

Dersom graveklubben får åpnet opp grøften på om lag 350 meter i ett strekk, i stedet for en etappevis åpning og lapping, så vil det kunne gi en langt mer rasjonell gjennomføring av prosjektet.

– Da vil vi hele tiden kunne legge til rette for å holde folk i sving. Vi vet for eksempel at vi vil treffe på fjell ett eller annet sted. Må vi gjøre dette etappevis, så må for eksempel de som skal sveise rør vente til fjellet er sprengt vekk før de kan arbeide. Dette slipper vi om alt ligger åpent.

Onsdag skal Graveklubben i et nytt møte om prosjektet med veivesenet.

De starter med et mindre «forprosjekt» i dag i krysset ned til havneterminalen.

– Skal bli enige

Arild Hegrenes i Statens vegvesen sier at de er i en «konstruktiv dialog» med Graveklubben.

– Blir det etappevis graving og lapping, eller får de gjøre alt «i en smell»?

– Du, jeg har ikke tenkt å saksbehandle dette her og nå. Vi går i møte med dem med et åpent sinn. Vi regner med at dette skal være avklart i løpet av neste uke.

Hva mener du om fortsettelsen på køkaoset?