Kommunen kutter all støtte til hjelpeorganisasjonen Seif

-Vi er overrakset over at byråden mener at det ikke er bruk for oss. Før Lucias mamma kom til oss, var det ingen som hadde fanget dem opp. Vi er den eneste organisasjonen i Bergen med kompetansen til å hjelpe i slike saker, sier Hanne Kristine Angelshaug.

-Vi er overrakset over at byråden mener at det ikke er bruk for oss. Før Lucias mamma kom til oss, var det ingen som hadde fanget dem opp. Vi er den eneste organisasjonen i Bergen med kompetansen til å hjelpe i slike saker, sier Hanne Kristine Angelshaug. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Stadig flere innvandrere og flyktninger ber om hjelp hos disse kvinnene. Blant andre mye omtalte Silvana som på grunn av en saksbehandlingsfeil sultet i Bergen sammen med datteren Lucia på to år. Nå kutter Bergen kommune hele tilskuddet på 150 000 kroner.

DEL

I slutten av november skrev BA om Silvana og to år gamle Lucia som ble nektet hjelp i Bergen. Da Nav ga småbarnsmoren feilaktig avslag på nødhjelp, fikk hun hjelp frivillige organisasjoner.

Blant disse var Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) som bisto småbarnsmoren i to måneder før saken ble offentlig kjent gjennom BA.

Seif hjalp spansktalende Silvana med papirarbeidet slik at hun kunne klage avslaget fra Nav inn til hastebehandling hos Fylkesmannen. Der fikk hun endelig beskjed om at hun hadde rett på hjelp.

– Jeg er spesielt takknemlig for hjelpen vi har fått fra Seif i forhold til alt papirarbeidet denne saken. I tillegg har de hjulpet meg med støttesamtaler i denne vanskelige situasjonen, sa Silvana til BA da det var klart at hun fikk støtte likevel.

– 50 PROSENTS ØKNING

Organisasjonen Seif melder om at stadig flere innvandrere og flyktninger søker hjelp hos dem.

En del av dem trenger hjelp i forbindelse med tvangsekteskap og æresrelatert vold, andre i økonomiske saker eller saker om opphold, utvisning eller familiegjenforening. Noen lurer også på hva de har rett til i sin spesielle situasjon, andre ber om hjelp til å forstå lover og regler.

I fjor var det 1300 personer fra 44 ulike nasjonaliteter som ba om hjelp fra Seif Bergen. Antallet personer som ber om hjelp er økende, ifølge Kristin Natvig.

– Fra i fjor til i år ser vi en 50 prosents økning i personer som søker hjelp hos oss. At vi har så mange hjelpesøkere, og at dette bare øker, viser at det faktisk er behov for oss. Det viser at disse personene ikke får denne hjelpen andre steder, sier hun til BA.

KUTTER TILSKUDD

I fjor fikk Seif 150 000 kroner i tilskudd over Bergen kommunes årsbudsjett til dette arbeidet. I årsrapporten kommer det frem at søsterorganisasjonen i Trondheim fikk over det dobbelte av sin kommune, 350 000 kroner.

Neste år blir forskjellen mellom Bergen og Trondheim enda større. I budsjettet for 2014 kutter Bergen kommune hele tilskuddet til Seif.

– 150 000 kroner er et stort beløp for oss, særlig siden vi allerede er underbemannet. Det å gå fra 150 000 kroner i støtte til null, er ganske dramatisk, sier Kristin Natvig.

FLERE ORGANISASJONER

Byråd Dag Inge Ulstein (Krf) forklarer kuttet med at det er mange frivillige organisasjoner i Bergen som kan hjelpe flyktninger og innvandere. Han poengterer også at han overprøvde Nav avgjørelse i Lucia-saken allerede før

– Vår vurdering er at det i kommunen allerede finnes mange gode hjelpetiltak. I den omtalte mediesaken viser saken seg å være svært sammensatt og kompleks, blant annet ved at det var gitt betydelig økonomisk støtte fra kommunen allerede før saken var fremme i media. Det er samtidig mange frivillige organisasjoner som bistår på en god måte, blant annet Bergen uavhengige sosialhjelpsformidling og Jussformidlingen, i tillegg til byombudet, sier byråden til BA.

Ifølge Seif henviser begge organisasjonene Ulstein nevner videre til nettopp dem.

– Både Bergen uavhengige sosialhjelpsformidling, Jussformidlingen, Introduksjonssenteret for flyktninger og barnevernet henviser videre til oss, sier Kristin Natvig.

– Vi er overrasket over at byråden mener at det ikke er bruk for oss. Før Lucias mamma kom til oss, var det ingen som hadde fanget dem opp. Vi er den eneste organisasjonen i Bergen med kompetansen til å hjelpe i slike saker, sier Hanne Kristine Angelshaug.

NYE SAKER

Da Lucia-saken ble kjent gjennom BA, overprøvde byråd Ulstein Navs avgjørelse. Dette førte til at Lucias og hennes mor fikk 4000 kroner å livnære seg på. Ulstein mener at de som trenger hjelp vil bli fanget opp selv om Seif .

– Hvordan skal byråden garantere at saker som Lucia-saken og andre kompliserte saker hvor innvandere og flyktninger trenger bistand blir fanget opp i fremtiden?

– Det har vært, og vil sikkert komme nye saker i fremtiden der det offentlige ikke har fått, eller får nødvendig kjennskap for å gi rett hjelp i første runde. Derfor er det klageadgang, og vi tilstreber å rette oss i tråd med de vedtak som gjøres av Fylkesmannen, sier Ulstein.

Artikkeltags