Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen reklamerer på Mathallen

Artikkelen er over 7 år gammel

Det er avdekket flere grove feil og mangler ved Mathallen. Nå krever kommunen at arkitektfirmaet tar sin del av regningen for å utbedre feilene.

Siden oppstarten i mai 2012 har det blitt avdekket en rekke feil og mangler ved de tekniske anleggene i Mathallen på Torget.

Verken inneklima, ventilasjon, isproduksjon eller kjøl-, frys- og varmeanlegg fungerer som det skal, og det har vært store driftsutgifter knyttet til problemene dette har medført for leietakerne.

LUKT FRA TOALETT

  • Leietakerne har klaget på følgende forhold:
  • Dårlig lukt både fra avfall- og fisk, samt fra det offentlige toalettet i underetasjen
  • Temperaturen ligger utenfor komfortsonen både sommer og vinterstid
  • Luftkvaliteten oppleves som dårlig
  • I tillegg har det vært problemer med ismaskinen som ikke produserer nok is

I juni i fjor ga Totalreform (daværende NEAS), selskapet som drifter Mathallen, beskjed om at de ikke lenger kom til å dekke kostnadene dette medførte.

Bergen kommune besluttet å leie inn en uavhengig konsulent for å undersøke hva som er problemene, og hvem som har ansvaret. I løpet av et halvt år har Multiconsult, som ble leid in til oppdraget, gått gjennom anlegget, og de har avdekket en rekke feil ved de valgte løsningene i bygget.

Blant annet heter det i rapporten at rørsystemene er bygget opp på en måte som gjør det umulig å få til jevn og stabil drift på de ulike delene.

Fryserommene er ifølge rapporten teknisk sett nesten ubrukelige, og det er en betydelig underdekning i bygget med hensyn til kjølekapasitet.

«Hvordan dette har kunnet unngå å vekke oppmerksomhet er uforståelig», heter det i rapporten.

VET IKKE HVA DET VIL KOSTE

Prosjektleder i Bergen kommune Siv Stavseng sier til BA at de har brukt cirka 600 000 kroner på gjennomgangen av de tekniske anleggene.

– Disse rapportene belyser mulige prosjekteringsfeil ved bygget, og det er det vi nå har reklamert på, sier hun.

Ifølge Stavseng har ikke kommunen hatt vesentlige kostnader til ombygging eller endring av anleggene ennå.

– Vi har ventet på de uavhengige rapportene, sier hun.

– Hvor mye anslår dere at det vil koste å utbedre disse feilene?

– Vi jobber med å få frem en oversikt over kostnadene ved endringene, sier prosjektlederen.

Etter det BA kjenner til kan det dreie seg om kostnader på flere titalls millioner.

– Betyr dette at dere på et senere stadium kommer til å be om erstatning for kostnadene ved å utbedre feilene?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, det må vi komme tilbake til, svarer Stavseng.

KREVER SEKS MILLIONER

Det er stavangerfirmaet Eder Biesel Arkitekter som vant arkitektkonkurransen i 2009, da de tegnet prosjektet med tittelen «Historien fortsetter»

Arkitekt Christine Biesel sier til BA at deres firma har mottatt brevet, og at de nå jobber med å undersøke kommunens krav.

– Vi er del av kontraktsgruppen, og det er vi som har hovedkontrakten, men det er ikke vi personlig som har stått for denne delen av arbeidet som det reklameres på. Derfor må vi nå finne ut detaljene i dette, og det er det vi jobber med nå, sier hun.

Totalreform, selskapet som drifter Mathallen, har fremmet et krav mot Bergen kommune på seks millioner for kostnader de har hatt som følge av mangler ved bygget.

– Dette kravet gå blant annet på et mye høyere energiforbruk enn forespeilet, fordi de tekniske anleggene ikke fungerer som de skal, forteller administrerende direktør i Totalreform Anders Bjerke til BA.

Dette har blant annet ført til at det har vært vanskelig å fastsette felleskostnadene for leietakerne i bygget.

– Vi henvendte oss til kommunen og foreslo at de skulle gå tilbake til de som oppførte bygget og reklamere på disse feilene. Det er de færreste nybygg som er helt uten mangler, så det er ikke noe uvanlig med det, sier Bjerke.

Ifølge Stavseng i kommunen er kravet på seks millioner omstridt, og hun sier de er i dialog med Totalreform om dette.

Bjerke sier likevel til BA at han føler seg trygg på at den økonomiske situasjonen vil bedre seg både for dem og for leietakerne i Mathallen den kommende sesongen.

– Kommunen har startet arbeidet med å iverksette tiltak, og vi ser også på andre tiltak som vil få ned kostnadene.

Bjerke understreker at de har en god dialog med kommunen om problemene som har oppstått i Mathallen.

– Vårt mål er at det skal være kjekk opplevelse å være i Mathallen, både for dem som selger og de som handler.

PROBLEMER I KØ

Ingenting har gått på skinner etter at Mathallen åpnet med pomp og prakt i mai 2012.

I fjor sommer fikk de stive prisene på Torget nasjonal oppmerksomhet i media.

Samtidig har publikum sviktet, noe som i kombinasjon med høyere utgifter enn forventet har gjort det utfordrende økonomisk for fiskehandlerne.

I oktober i fjor måtte turistinformasjonen flytte ut av lokalene midlertidig, fordi gulvet måtte skiftes etter bare ett år.

Luktproblemene har til tider vært så omfattende at også naboer har blitt plaget.

Det har også vært stor utskiftning av prosjektsjefer på Torget. Forrige uke skrev Bergens Tidende at Jørn Åge Stikkholmen opp sa opp si stilling etter bare fem måneder.

Administrerende direktør i Totalreform Anders Bjerke sier til BA at de så vidt har satt i gang prosessen med å finne hans etterfølger, og at det neppe blir noe klart før etter påske.

– Er det vanskelig å finne noen som vil ha stillingen?

– Det er jo en post som er forholdsvis utsatt, det er mye oppmerksomhet rundt Torget, og det kan være utfordrende. Men vi skal nok klare det.

Kommentarer til denne saken