Kommunen styrer mot underskudd på 147 mill.

Finansbyråd Liv Røssland.

Finansbyråd Liv Røssland. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Samtidig vil byrådet bruke enda mer penger på vedlikeholdet av skolene.

DEL

Tirsdag ettermiddag la byrådet frem en økonomisk status etter årets fire første måneder.

UNDERSKUDD ETTER UTBYTTEBORTFALL

Prognosene etter første tertial 2012 viser et underskudd på 147.1 millioner kroner.

Dette skyldes blant annet at 173 millioner kroner i utbytte fra BKK må føres i investeringsbudsjettet, etter Fylkesmannen erklærte at utbyttet ikke kunne gå direkte inn i selve driften, slik byrådet egentlig ville.

For å styre mot balanse ved årslutt, foreslår byrådet å benytte overskuddet på 92 millioner kroner fra 2011 til å dekke inn de tapte inntektene. Det blir også foreslått å bruke 77,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet.

– Vi har god kontroll på økonomistyringen. Det er lenge siden byrådsavdelingene har holdt budsjettene så godt som i år. Dessverre svekkes resultatet fordi større deler av utbyttet fra BKK må føres som investering, sier Liv Røssland.

– Det var forventet, og er noe vi håndterer blant annet ved å bruke av fjorårets overskudd og oppsparte midler. Og jeg må minne om at BKK-pengene ikke forsvinner, men gir oss anledning til å ta opp mindre lån, fortsetter Røssland.

Gruppeleder i Ap, Harald Schjelderup, er bekymret.

– Dette viser dessverre det vi visste, nemlig at byrådet sliter med å få endene til å møtes etter at tre års tapping av BKK er over, sier han til BA.no.

TI MILLIONER TIL SKOLE-VEDLIKEHOLD

Denne økonomiske rapporten har fått byrådet til å fremme forslag om en rekke justeringer i budsjettet for 2012.

Ikke overraskende bærer disse forslagene til justering preg av avdekningen av den svært alvorlige situasjonen ved byens skoler.

Gjennomgangen av tilstanden på flere av skolebyggene i kommunen viser at det er nødvendig å øke det generelle drifts- og vedlikeholdsbudsjettet.

Den største bevilgningen går til å oppjustere vedlikeholdsbudsjettet for kommunens bygg med ti millioner kroner. Bevilgningen foreslås som et varig tiltak.

– Skolevedlikeholdet blir vår viktigste prioritering i tiden framover, sier finansbyråd Liv Røssland.

For å få gjennomført hastetiltakene på inneklima i skolene, som følge av Arbeidstilsynets pålegg, ber byrådet bystyret om å vedta en investeringsramme på 150 millioner kroner. Den økte investeringsrammen skal finansieres gjennom økt låneopptak.

– Budsjettjusteringene bærer preg av den alvorlige situasjonen når det gjelder inneklimaforholdene ved flere av kommunens skoler, sier Liv Røssland.

– Ap støtter ekstra investeringsmidler til skolene, men er svært kritisk til de midlertidige brakkeløsningene som vi vet både er dyre og attpåtil forsinket. Disse akutt-tiltakene er et resultat av at byrådet har ignorert skoleforfallet i flere år. På tross av at den rødgrønne regjeringen har gitt tidenes økte overføringer til kommunene virker det som byrådet kan være i ferd med vikle Bergen kommune inn i økonomiske problemer. Det er bekymringsfullt, sier Schjelderup.

VIL BE OM UTSETTELSE

Byrådets forslag skal opp i finanskomiteen allerede onsdag klokken 16. Mandag skal det reviderte budsjettet vedtas av bystyret. Tertialrapporten ble først offentliggjort klokken 1645 tirsdag ettermiddag.

Venstres Anders Skoglund reagerer sterkt på at opposisjonen nå kun har under et døgn på å sette seg inn i tallene og forslagene.

– Det er helt uforsvarlig. Byrådet driver Mikke Mus-politikk.Tertialrapport er en av de viktigste sakene i et bystyreår. Da skal bystyret justere budsjettet med ganske mange millioner. Pengene bør gå til viktige tiltak i kommunen, og er ikke noe vi skal ta lett på, sier han.

Han mener det hele er en parodi, og han påpeker at Venstre vil fremme et utsettelsesforslag.

– Dette er ikke første gang det konservative byrådet driver med uforsvarlig og udemokratisk saksbehandling. De finner sikkert noen andre å skylde på denne gangen også. De undergraver folkestyret og lokaldemokratiet, slik de holder på.

Harald Schjelderup, som også sitter i finanaskomiteen, er enig i kritikken. Han er likevel usikker på om han vil fremme et utsettelsesforslag.

– Problemet er at saken uansett må vurderes av bystyret på mandag, så en utsettelse vil ikke hjelpe, sier han til BA.no.

– Men jeg er helt enig i at det er en utfordring at så viktige dokumenter kommer så sent. Monica Mæland (byrådsleder red. anm.) har unnskyldt seg med at det er på grunn av streiken, men det er ingen tvil om at tertialrapporten har kommet lovlig sent de siste årene, sier Schjelderup.

Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er leder for finanskomiteen. Hun sier følgende om at saken kom så sent.

– Det er selvfølgelig ikke ønskelig at saken kommer så sent. Spesielt er dette vanskelig for fritidspolitikerne som i motsetning til Schjelderup og meg skal sette seg inn i saken i løpet av sin meget begrensede fritid. Samtidig er det vanskelig å få frem saken mye tidligere. Det skal rapporteres per 30.april og alle tallene skal kvalitetssikres i løpet av mai, som også ble en måned preget av streik. Bystyrepolitikere må også ta ansvar for å enstemmig ha vedtatt en møteplan hvor bystyremøtet er lagt en uke tidligere enn normalt. Dette gir bystyret enda kortere tid enn før til å behandle tertial og kunne vært løst på bystyresiden.

Artikkeltags