Gjeldsboom i kommunene

Av

Når nye Øygarden kommune blir realitet fra nyttår, er den samlede langsiktige gjelden langt over tre milliarder kroner. Det er over en milliard mer enn den var for tre år siden.