Krangler om Åsane og planlegger til Fyllingsdalen

Kommunen arbeider for at traseene til Åsane og til Fyllingsdalen kan være ferdig planlagt samtidig i 2017.

Kommunen arbeider for at traseene til Åsane og til Fyllingsdalen kan være ferdig planlagt samtidig i 2017. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mens politikerne krangler om traseen til Åsane, jobber fagetaten i ro og fred med å legge til rette for Bybanen til Fyllingsdalen.

DEL

Byråd Filip Rygg sier at han ser det som fullt mulig å bygge enten til Åsane, eller til Fyllingsdalen, i 2017.

Med andre ord: Planene er ferdige mer eller mindre samtidig.

– Planmessig er vi i en gunstig posisjon. Vi har en reguleringsplan på Minde med to Bybane-stopp, og vi er i gang med en mindre utfylling i Store Lungegårdsvann for å få plass til Bybanen der. Vi har blitt enige med veivesenet og fylkeskommunen om å droppe en kommunedelplan, og da sparer vi mellom ett og to år i planleggingsfasen, sier han til BA.

DERFOR ER DALEN BEST

Han mener det er riktigst å bygge til Åsane først. Den vil komme flest mennesker til gode først, og det er tross alt det de har lovet å gjøre.

Men flere kilder sentralt i bergenspolitikken sier til BA at å bygge banen til Fyllingsdalen strengt tatt er den mest rasjonelle måten å bygge Bybanen videre på. Her er årsakene:

  • Bybanen til Fyllingsdalen er langt billigere enn Bybanen til Åsane. Trolig kan man få bygget den innen samme bompengetakst som vi har i Bergen i dag.
  • Selve byggeperioden vil ikke gi større trafikale problemer i sentrum.
  • Man kan bygge Bymiljøtunnelen, som gir en bilfri Bryggen, før man bygger Bybanen til Åsane. Det gjør at det blir langt mindre trafikkaos i sentrum når Bybanen til Åsane skal bygges, uansett hvilken trasé man velger.
  • Man knytter umiddelbart til seg byens største samlede arbeidsplass på Haukeland. Banen skal gå over Mindemyren, og vil sette fart på utviklingen der.
  • Fyllingsdalen er, med sitt tettere utbyggingsmønster, bedre tilrettelagt for en Bybane enn et spredt bebygd Åsane.

ÅSANE = KRANGEL

I Fyllingsdalen krangles det mellom hvem som skal få stoppet. Sentereierne i Åsane vil ikke ha Bybanen der.

Det store aberet med å gå for Fyllingsdalen først er ifølge Høyres gruppeleder Dag Skansen den politiske situasjonen i Bergen.

– Jeg kan være enig i at det ikke er dumt ut fra et logistisk perspektiv. Men vi er i en situasjon der det å ville bygge til Fyllingsdalen først kan bli sett på som et forsøk på å manipulere hele saken, sier han.

Bakgrunnen er at Skansens Høyre er delt i hvilken løsning de vil ha til Åsane. Byrådet er like delt. Der vil Høyre og KrFs representanter ha Bybanen i dagen, mens Frp vil ha den i tunnel.

– Derfor er det nå politisk vanskelig å gjøre endringer på det som har blitt bestemt: At vi bygger til Åsane først. Å gjøre noe annet, vil lett føre til beskyldninger om at man går omveier. Det er en veldig vanskelig sak.

– Vil det være et voldsomt politisk nederlag å bygge til Fyllingsdalen først?

– Nei. Det kan være at finansieringen av Bybanen til Fyllingsdalen blir enklere. Men det blir ikke enklere å bygge nordover verken i forhold til beslutning om trasé eller finansiering når den står ferdig til Fyllingsdalen.

Skansen mener at når alle ekstrautredninger er på bordet – da må politikerne gjøre en beslutning. Altså like over påske.

To ekstrautredninger kom forrige uke. Her går det frem at et tunnelinnslag ved Kjøttbasaren, enten i Vetrlidsallmenningen eller på venstre side, frarådes sterkt. Særlig på grunn av høy risiko for setningsskader i et område med flere hundre meters radius.

Det viser seg også at byggegropen som en underjordisk stasjon ved Xhibition medfører, vil skape trafikalt kaos i sentrum i hele byggeperioden

BØR BLI BETENKTE

Skansen er som kjent på kant med flertallet i sin egen gruppe. Han er for en dagløsning og mener de nye utredningene svekker tunnelalternativene.

– Jeg kan gjerne være pragmatisk, men ser faktisk så mange hindringer i gjennomføringen og hvordan dette kan gå utover sentrum i byggeperioden at jeg foreløpig ikke kan se noen annen fornuftig løsning enn dagløsningen. Slik er min overbevisning per i dag.

– Så det er uaktuelt for deg å bøye deg for flertallet i din egen gruppe?

– Skulle flertallet i mitt parti og i Arbeiderpartiet, være så sikker på at det går greit å trosse alle faginstansers råd, da kan jeg vurdere å være med på en annen løsning. Men da skal jeg ha en garanti om at dette kommer til å gå fint. Det er vel dette som er merkelig med denne saken, at fagkompetansen ser ut til å bli trosset og satt helt til side. Det bør enhver av oss bergensere bli litt betenkte over.

FRØLICH ENIG MED SKANSEN

Tunnelforkjemper Peter Frølich er enig med partikollega Dag Skansen. I ett element.

– Når Dag mener at det vil se rart ut å snu nå, når det ikke er flertall for Bryggen-løsningen, så har han er veldig godt poeng.

Frølich utdyper utsagnet med at problemene med Åsane-traseen, som det pekes på nå, slett ikke er nye.

– Problemene det pekes på nå var de samme for tre år siden, med da ville alle likevel bygge til Åsane først, sier Frølich til BA.

Han mener at flertallet i Høyre overhodet ikke ignorerer fagfolkenes mening slik Skansen sier.

– Vi har til og med oppsøkt eksterne fagfolk for å ha flere kilder når denne avgjørelsen skal tas. Flere fagfolk utenfor rådhuset sier at en bybanetunnel både er gjennomførbart og bedre enn løsningen over Bryggen. Da er jeg helt komfortabel med å velge tunnel, sier han.

Artikkeltags