Helene og Bjarte Larsen hevder de har opphavsretten for til sammen 15 bilder, og har saksøkt Bergensavisen for brudd på åndsverksloven. Kravet er på til sammen 2,37 millioner kroner, hvorav 200 000 av beløpet er oppreisning for såkalt tort og svie.

Tidligere har familien også krevd penger fra BT, VG, Dagbladet og NRK Hordaland for bildebruk.

Etter det BA kjenner til er ingen av disse stevnet for retten foreløpig.

Enkelte av bildene har politiet delt ut til pressen i forbindelse med savnetmeldingen og etterforskningen sommeren 2007.

Avviser kravet:

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken, sier advokat Arild Dyngeland som representerer Helene og Bjarte Larsen.

BAs sjefredaktør Anders Nyland henviser til avisens advokat.

– Saksøkte stiller seg avvisende til søksmålet og mener at kravet er grunnløst. Ut over det vil jeg på det nåværende tidspunkt ikke kommentere enkelthetene i saken, sier advokat Thomas Rieber-Mohn i Kluge Advokatfirma til BA.

– Har mediene en plikt til å sjekke hvem som har tatt bildene når de er spredt til bekjente, slektninger og til politiet?

– Generelt kan jeg si at pressen ikke har noen plikt til undersøke bildenes opprinnelse, i situasjonen du nevner, før de settes på trykk, sier Rieber-Mohn, som er landets eneste advokat med doktorgrad i opphavsrett.

– Eventyrsum:

Tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen har karakterisert beløpet som en eventyrsum:

– Vi har trykket dette og forstått at dette skal publiseres for å løse mysteriet med den forsvunne kvinnen. VG har gått ut ifra at også hennes norske familie har ønsket at hun skulle bli funnet, sa han til BA i oktober i fjor.