– Vi krever å vite hva slags barnehagetilbud kommunen vil gi til barna våre, sier Britt Elin Bahus og Vanja Korneliussen fra foreldreutvalget ved Søfteland barnehage.

Det var før sommeren rådmannen i Os foreslo å legge ned seks av de syv kommunale barnehagene.

Samtidig vil man bygge en ny stor barnehage, med plass til mellom 150 og 200 barn.

– Etter sommeren har vi ikke fått noe informasjon fra kommunen. Vi mistenker at de dysser dette ned til etter valget, ettersom de skjønte at dette forslaget er veldig upopulært, sier Korneliussen til BA.

PÅVIRKER VALGET: Forslaget om endringene i barnehagestrukturen ble ikke godt mottatt av foreldreutvalgene ved noen av de seks barnehagene som foreslås nedlagt.

FAU-representantene reagerer også på at den eneste barnehagen som ikke er foreslått nedlagt, er barnehagen der ordfører i Os kommune, Terje Søviknes, har sine to barn.

– Jeg vet at det er mange som tidligere har støttet Frp som vurderer å bytte parti på grunn av denne saken, sier Korneliussen.

NÆRMILJØ: Korneliussen har tidligere hatt barn i en stor barnehage.

Hun forteller at både hennes sønn og de som foreldre merket en positiv forandring i en mindre barnehage.

– Det blir for mange barn og ansatte, og for uoversiktlig. Barna føler ikke samme trygghet når det er så mange voksne å forholde seg til, sier hun.

Både Korneliussen og Bahus er dessuten svært fornøyde med den barnehagen de har i dag.

– Vi flyttet til Os fra byen nettopp for å få et lite nærmiljø og trygghet for barna, sier Korneliussen.

UTSATT: En annen ting FAU-medlemmene stusser over er antallet foreslåtte barnehageplasser.

– I dag er det tusen barnehageplasser i Os kommune, 300 av dem er kommunale. Hvor skal resten av barna få plass dersom den nye barnehagen skal ha plass til cirka 200 barn, spør de.

Foreldrene krever nå å få vite hvor barna deres skal tilbringe dagene sine.

– Jeg vet at en del foreldre faktisk vurderer å ta barna sine ut av barnehage dersom denne storbarnehagen blir virkelighet, forteller de.

IKKE FERDIGBEHANDLET: Ordfører Terje Søviknes (Frp) sier at ingen barnehager vil bli avviklet før et nytt privat eller kommunalt tilbud er på plass.

– Saken er ikke ferdigbehandlet politisk, men det er mitt syn som ordfører og Frp-representant at ingen kretser vil være uten tilbud, ikke engang midlertidig.

Bakgrunnen for forslaget er ifølge Søviknes de store endringene i barnehagestrukturen som har vært på landsbasis, som følge av vedtaket om full barnehagedekning.

– Men det har vært noen misforståelser. I de kretsene der de kommunale barnehagene skal legges ned, vil det komme private aktø­rer

MINDRE: Søviknes bekrefter ta hans barn går i Lysekloster barnehage, som ikke er foreslått nedlagt, men avviser at det har sammenheng.

– Dette forslaget har kommet helt og holdent fra administrativt hold, sier han.

– Begrunnelsen for at denne barnehagen ikke skal legges ned er økonomisk. Den er større enn de andre, og rimeligere for Os kommune å drive.

Ifølge Søviknes skal forslaget sluttbehandles i kommunestyret den 27. oktober.

Forslaget har imidlertid blitt noe modifisert.

– Det er fortsatt et forslag om å bygge en stor barnehage, men den blir nok ikke fullt så stor som først planlagt, sier han.

– Uansett vil vi finne en løsning med enten kommunal eller privat barnehage i alle kretsene i Os, lover ordføreren.