Flere kilder sier til BA at innkreving av «gateleie» er noe som diskuteres blant de prostituerte i Bergen.

– Vi kjenner til at de afrikanske damene betaler såkalt gateleie for å få stå ulike steder, sier Joachim Bjerkvik i Utekontakten.

HIERARKISK OPPBYGD

Disse «madammene» skal etter det BA får opplyst være eldre kvinner som selv er, eller har vært, prostituerte.

De befinner seg høyere oppe i hierarkiet enn kvinnene som blir avkrevd leie, og skal være de som organiserer og koordinerer salget i de bestemte gatene.

DØMT

I sommer ble to nigerianske menn dømt for å ha forsøkt å kreve gateleie fra prostituerte i Bergen.

De krevde til sammen 3000 kroner fra hver kvinnene. For disse pengene skulle kvinnene få lov til å stå på gaten.

Dersom de ikke betalte ville kvinnene bli slått med jernstang og knivstukket, ifølge dommen.

Etter at kvinnene fikk denne beskjeden, ble de «jaget rundt i sentrum» av mennene helt til tre av dem klarte å samle inn 2.000 kroner hver. Dette var ikke nok.

En av kvinnene ble gitt i oppdrag å samle inn pengene fra de andre, men mennene ble pågrepet av politiet kort tid etter.

– Vi er godt kjent med at det er kamp og territorier og steder å stå, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Han representerte påtalemyndigheten i det som ble en omfattende menneskehandel-sak mot en av de to mennene i Bergen tingrett i sommer.

20-30 PERSONER

Før 2009 skal det i hovedsak ha vært rusavhengige som solgte sex på gaten i Bergen. Etter at de nigerianske prostituerte etablerte seg i Bergen i 2005, skal de ha tatt over markedet.

Det anslås at det nigerianske miljøet i Bergen i dag består av mellom 20 og 30 personer.

Prostitusjonsmarkedet i Bergen skal ha blitt vanskeligere de siste årene, ifølge en ny rapport som evaluerer virkningen av sexkjøpsloven (se faktaboks).

– BLIR KASTET UT

«Den som oppdager gaten først, eier den,» står det i en rapporten som ble offentliggjort denne uken.

Videre omtales det et nettverk som gjør at kvinnene kan bli utestengt fra boligen de oppholder seg i dersom de ikke betaler gateleie. Informasjonen omtales som «løst snakk» og «rykter» blant de prosituerte i byen.

Også Kristin Nordvik ved Kirkens Bymisjon kjenner til prinsippet om gateleie.

– Jeg fått rapporter fra kvinnene om at de tidligere har måttet betale for å stå i enkelte gater, men jeg er ikke sikker på hvordan bildet er akkurat nå, sier hun.

Nordvik sier at en slik praksis vil være veldig problematisk.

– Man kommer fort inn i en gjeldsspiral. Det er mafia-virksomhet, og det kan forekomme represalier, sier hun.

– Gateleie er noe de sjeldent snakker om, sier Bjerkvik ved Utekontakten.

– Det viser at salget er organisert, og at det er ulike grader av utnyttelse. Dette kjenner vi også igjen fra enkele av sakene politiet har jobbet med. Dette viser organiseringen og kynismen som er der.