Det var høy temperatur tirsdag formiddag mellom advokatene til de stridende partene.

«Ikke avbryt meg. Jeg sier det som passer meg», sa advokat Paal Anders Bjaarstad til motpartens sakfører, Aksel Kayser, midt under innledningsforedraget.

Omfattende skader

Det er på det rene at det ble oppdaget omfattende soppangrep i begge murhusene på Vestre Holbergsallmenningen høsten 2013.

På den andre siden av gavlveggen mellom husene ble det konstatert at en takstein hadde løsnet og seget ned.

Flere fagfolk har vurdert skadene, og et firma mener at det har vært en lekkasje og seget inn fukt fra taket og inn i veggen på naboeiendommen.

Sameiet i den ene bygården har gått til sak mot eierne av nabohuset, og krever til sammen 1,2 millioner kroner.

– Forsømt vedlikehold

Utgiftene til reparasjoner og utbedringer etter hussoppskadene kom på drøyt én million kroner, opplyser advokat Aksel Kayser til BA.

Han representerer sameiet som har gått til sak. I rettssaken mandag ble det dokumentert en rekke bilder og uttalelser fra fagfolk.

Tvisten gjelder naboloven og krav om erstatning etter skade påført fra naboeiendom.

Ifølge Kayser har eierne av nabohuset forsømt sine vedlikeholdsplikter, noe som gir grunnlag for erstatning.

– De har trosset oppfordringer om å etterse og utbedre forholdene, sa Kayser.

De saksøkte huseierne og advokat Bjaarstad er sterkt uenig i at det er den løse taksteinen og lekkasjer som er den eneste grunnen til at soppangrepet har oppstått.

Ber om frifinnelse

Han viser til at naboeiendommen også på 1990-tallet ble rammet av soppangrep.

– Vi mener soppangrepet må ha andre årsaker eller et mer sammensatt bevisbilde. Da skal de saksøkte frifinnes, sa Bjaarstad.

Han påsto samtidig at eierne av nabohuset har forsømt sine egne vedlikeholdsplikter og anklaget sameiet for å ha holdt tilbake informasjon om tidligere soppangrep.

– Hva mer er det som vi ikke vet, repliserte Bjaarstad da han fikk ordet til søksmålet.

Rettssaken blir avsluttet med vitneforklaringer og prosedyrer torsdag.