– Høyre og Frp blir sittende, sier Ragnhild Stolt-Nielsen som møtte pressen like etter klokken 2200.

Det var en tydelig preget byrådsleder som møtte pressen utenfor Rådhuset.

– Høyre og Frp blir sittende i byråd. Vi har fått gjennomslag for en bybanetrasé til Åsane. Men jeg vil beklage sterkt at KrF trekker seg. Jeg må ha respekt for den avgjørelsen, sier hun.

Hun sier også at hun er glad for at KrF har sagt at de vil være et konstruktivt parti i bystyret.

– I realiteten er vi et mindretallsbyråd som må skaffe oss flertall i hver eneste sak, sier hun.

– KrFs beslutning er en logisk konsekvens av hvordan saken har utviklet seg, mener hun.

– Ser du på dette som et nederlag?

– Jeg tar KrFs beslutning til etteretning. Jeg har forståelse for at KrF føler det på denne måten. Dette er en sak som vekker følelser, sier Stolt-Nielsen.

Hun sier at hun var overrasket over at så mange i Høyre og Frp stemte for punktet i Bybane-saken der Bryggen forutsettes bil- og banefri.

– Synes du at KrF hadde saklige grunner til å trekke seg fra byrådet?

– Jeg vil ikke vurdere det, det er noe de selv må svare for, svarer hun.

TRAKK SEG PÅ BYBANESTOPPET

Da KrF kom ut fra møtet på Rådhuset, tok de pressen med bort til Bybanen i Byparken. Her redegjorde man for arbeidet Filip Rygg gjorde, før han trakk seg som byutviklingsbyråd.

Deretter fulgte beskjeden om at partiet trekker seg fra byrådet.

«KrF har i kveld meldt byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen at partiet ikke lenger kan være en del av dagens byråd i Bergen. Bybanen har vært en av KrFs aller viktigste saker, og dagens bystyremøte tvinger således frem denne konklusjonen,» står det i pressemeldingen fra partiet.

«Etter flere runder med forhandlinger og en avtale mellom byrådspartiene, valgte likevel halvparten av representantene til Høyre og Frp å bryte avtalen når bystyret i Bergen i dag behandlet trasévalget for bybanen mellom sentrum og Åsane,» heter det videre.

TVINGES UT

– Først har vår egen fagbyråd, Filip Rygg, vært nødt til å trekke seg. Så fikk KrF en avtale som holdt døren åpen for en løsning i sentrum som alle faginstanser støttet. Nå har de to andre byrådspartiene valgt bort den avtalen de selv inngikk. Det kan vi bare beklage, sier gruppeleder i KrF, Marita Moltu.

– KrF har vært med og regulert finansiert og bygget hver eneste meter av dagen bybane. Først med byråd Lisbeth Iversen og så med byråd Filip Rygg. For Krf var det en avgjørende seier at vi i byrådsforhandlingene i 2011 fikk gjennomslag sammenhengende regulering og bygging av bybanen også fremover. Nå er saken satt i spill og KrF tvinges således ut av byrådet, sier byråd Dag Inge Ulstein.

AVTALEBRUDD

– Mener dere byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har opptrådt ryddig?

– Hvordan dette avtalebruddet kom i stand vil historien vise, vi har nettopp gått ut av byrådet, sier eks-sosialbyråd Dag Inge Ulstein.

Han avviser det Dag Skansen har sagt, at KrF har visst i hele dag at representanter i Høyre og Frp ville stemme for punktet som nå felte byrådet: At Bryggen forutsettes bil- og banefri i videre planlegging.

– Det stemmer ikke, sier Ulstein.

MINDRETALLSBYRÅD

KrF har styrt Bergen i 40 år. At KrF går ut av byrådet betyr at Bergen ikke lenger har et flertallsbyråd.

Moltu sier at det ikke har vært noen lett beslutning,

– Men vi har hele tiden forhold oss til avtalen med Høyre og Frp. Det er de som har brutt avtalen, sier hun.

– Det er tydelig at ikke Stolt-Nielsen har kontroll over troppene sine, legger Moltu til.

Hun sier at det hadde blitt svært vanskelig for KrF å bli sittende. Ved å trekke oss viser vi at vi er et ansvarlig parti, sier Moltu.

Hun ser at det blir vanskelig for byrådet å få flertall i saker som blant annet bybudsjett.

Bakgrunnen for at KrF nå velger å trekke seg, er uenigheter omkring bybanetraseen til Åsane, som også har vært gjenstand for kveldens møte i bystyret.

Et flertall, bestående av 15 representanter stemte mot det sittende byrådets innstilling i saken. De har fredet Bryggen, som man mener at i fremtiden skal være både bil- og banefri.

Dette er en ydmykelse av KrF, som primært har ønsket å ha en bybane over Bryggen, men har gått med på en kompromiss i saken.

Det naturlige spørsmålet som fulgte var om byrådet ville velge å sitte etter at KrF gikk eller ikke. Det får BA bekreftet at de blir. Alternativt kunne byrådet valgt å gå samlet av.