Har samlet inn millioner

Fra sitt ferieparadis i Alversund samler Dag Steinfeld inn midler til et museum over menneskers ondskap. Gestapomuseet i Bergen kan stå ferdig alt neste år.