30 barn på flukt flytter inn i nytt mottak i Åsane

Regiondirektør i UDI region vest, Atle Berge og Siw Østensen, prosjektleder i Orange Helse. Fredag underskrev UDI en kontrakt med Orange Helse om å få på plass et nytt mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen.

Regiondirektør i UDI region vest, Atle Berge og Siw Østensen, prosjektleder i Orange Helse. Fredag underskrev UDI en kontrakt med Orange Helse om å få på plass et nytt mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Akkurat nå kommer det så mange, at vi burde bygge ett mottak med 30 plasser for enslige mindreårige asylsøkere per dag i Norge, sier Atle Berge, regiondirektør ved UDI Vest.

DEL

Bare i forrige uke kom det 1.399 flyktninger over grensen til Norge.

Nå har flyktningkrisen også nådd Vestlandet, og Bergen.

Det er travle dager for regiondirektøren ved UDI region Vest.

Ting må skje. Raskt.

Og det gjelder særlig de mest sårbare av dem. Nemlig enslige mindreårige.

Bare i forrige uke kom 171 barn på flukt til Norge. Helt alene.

– Mellom 800 og 900 barn sitter nå i transittmottak på Østlandet. De må raskest mulig bli bosatt i mer ordinære forhold, og få best mulig oppfølging, sier Atle Berge.

Tar i bruk gammelt barnehjem

Det er særlig unge gutter som kommer til landet, ifølge Berge. Hele 85 prosent av barna som har kommet er gutter.

Utlendingsdirektoratet på Vestlandet må skaffe totalt inntil 1500 nye mottaksplasser til asylsøkere og flyktninger i sin region innen 1. desember.

BAKGRUNN: Asylmottakene på Østlandet er fulle – Vestlandet må skaffe 1500 nye plasser

Denne uken ble Arna mottakssenter utvidet med 30 plasser.

– Men vi må opprette egne mottak til barna, sier Atle Berge. 

Fredag skrev UDI region vest under en kontrakt med Orange Helse.

– De skal stå for driften. I slutten av oktober skal et nytt mottakssenter med 30 plasser for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år stå klart i Åsane, sier Atle Berge.

Nærmere bestemt skal senteret befinne seg i Breimyra i et bygg som tidligere var et barnehjem.

– Lokalene og området er ideelle. Vi jobber nå med å rekruttere medarbeidere, og vi tror dette skal gå fint. Vi sitter allerede på mye kompetanse, og det er det mye av også ellers i regionen, sier Siw Østensen, prosjektleder i Orange Helse.

Må doble antall mottakssenter for barn

Barna skal bo ved mottakssenteret i Åsane i påvente av å få sin asylsøknad behandlet.

Før flyktningkrisen begynte var det kun ett mottakssenter for enslige mindreårige asylsøkere i hele regionen.

Nå er det syv.

Når det tidligere barnehjemmet i Åsane blir tatt i bruk blir dette det åttende.

– Men vi må nok åpne hele ti stykker til dersom vi skal klare å ta imot alle sammen. Vi trenger 450 plasser til enslige mindreårige asylsøkere på Vestlandet i tiden som kommer, sier Berge til BA.

LES OGSÅ: En hjertevarm innsats for å redde barn fra å dø i kulden

– Akkurat nå kommer det så mange, at vi burde bygge ett mottak med 30 plasser for enslige mindreårige asylsøkere per dag i Norge, sier Atle Berge.

Det kommer svært mange flere enslige mindreårige asylsøkere til landet enn i fjor. Denne statistikken fra UDI sammenligner de to årene. Bare i forrige uke kom 171 barn på flukt til Norge. Helt alene.

Det kommer svært mange flere enslige mindreårige asylsøkere til landet enn i fjor. Denne statistikken fra UDI sammenligner de to årene. Bare i forrige uke kom 171 barn på flukt til Norge. Helt alene.

Berge og Østensen forteller at de opplever at engasjementet er svært stort rundt flyktningene både i Bergen og i regionen ellers.

– Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra Røde Kors som har sagt at de vil hjelpe oss ved mottakssenteret i Åsane. Responsen fra kommune og organisasjoner ellers er også overveldende positiv, sier Atle Berge.

Artikkeltags