9. desember 2013 skulle en lastebilkran løfte en konteiner full av bygningsmaterialer fra taket av en bygning i Valkendorfsgate i Bergen sentrum. Løftehøyden var 18 meter.

BAKGRUNN: Heisekran veltet og knuste biler

Kranen knakk og konteineren på 2400 kilo deiset i bakken og skadet to biler.

En 47 år gammel kranfører møtte nylig i retten tiltalt for uaktsomhet etter kranulykken.

Nå er mannen dømt til 60 dagers fengsel.

30 dager utsettes med en prøvetid på to år.

Kranføreren må også betale 70 000 til to privatpersoner som ble skadet, samt saksomkostninger på 5000 kroner.

– Sikret ikke stedet nok

47-åringen jobbet for en entreprenør i forbindelse med oppussingsarbeider i Fortunen 7 like ved Vinmonopolet i Bergen sentrum. Han hadde jobbet som kranfører for firmaet i en måned da hendelsen inntraff.

– Jeg feilvurderte lastekapasiteten. Da ulykken gikk opp for meg, ble jeg skjelven, sa kranføreren i retten.

Han forklarte at han så for seg at kranen kunne ta en last på til sammen tre tonn i den posisjonen den var i.

– Jeg sjekket ikke diagrammet. Plutselig gikk kranen og konteineren i en bue og rett i bakken, uten at jeg kunne gjøre noe, fortalte kranføreren.

Flere feil

Påtalemyndigheten mener kranføreren var uaktsom, og listet opp flere punkter i tiltalen:

* Han sperret kun av fortauet med sperrebånd mellom kranbil og husvegg, slik at fotgjengere og biltrafikk uhindret kunne passere rundt kranbilen og på motsatt fortau.

* Han startet løftet uten å forvisse seg om kranen var i stand til å gjennomføre løftet. Kranen har en løftekapasitet på 1600 kilo, mens konteineren med innhold veide 2400 kilo.

* Han feiltolket varselet om overlast som ble gitt på betjeningspanelet på fjernstyringsenheten han benyttet under løfteoperasjonen.

* Han styrte kranen til å løfte/dra konteineren av taket ned med den følge at kranen knakk og konteineren og deler av kranen styrtet mot bakken.

– Manglende forståelse

I dommen fra Bergen tingrett peker retten på at han før og under kranløftet ikke var under tidspress, men tvert i mot hadde mulighet til å avbryte operasjonen dersom han trengte ytterligere tid.

«Det fremstår for retten som at tiltalte i realiteten kun stolte på det elektroniske overlastvernet, og at det var hans oppfatning at kranen ville løfte konteineren dersom den hadde kapasitet til det, og la den bli stående på taket dersom den var for tung. Dette tilsier en manglende forståelse for hvordan kranen fungerte, med den følge at han ikke tok innover seg risikoen fr at kranen kunne knekke», står det i dommen.

Retten viser til at et vesentlig større område skulle vært sperret, antakeligvis hele gaten. Det skulle vært benyttet medhjelpere for å hindre at folk tok seg forbi sperringene.

– Stor belastning

Atle Johannessen (48) befant seg i en av bilene, men både han og en annen bilist kom ved et under fra det uten alvorlige skader.

– Saken har vært en stor belastning og det har preget meg, spesielt ettersom det har gått så lang tid til saken nå kommer opp for retten, sier Johannessen til BA.

Han fortalte retten om mange søvnløse netter etter hendelsen.

En 40 år gammel renholder befant seg i den andre bilen som ble mest ramponert at konteineren. Han hadde jobbet i et nabobygg og tok lunsj mens han satt i den parkerte servicebilen.

– Jeg hørte et kraftig smell. Da jeg snudde meg så jeg at halve bilen var knust bak ryggen min. Først da jeg kom hjem kom reaksjonen. Jeg gråt og tenkte på at barna var nær ved å miste en far, forklarte mannen.

Det befant seg også flere fotgjengere like ved ulykkesstedet.