I november i fjor ble mannen pågrepet, siktet for å ha truet og utnyttet flere kvinner til prostitusjon.

Mannen som er av utenlandsk opprinnelse nekter straffskyld for anklagen om menneskehandel.

Saken er ferdig etterforsket og forslag til tiltale ble oversendt statsadvokaten tidligere i sommer, får BA opplyst.

Har solgt boligen

Det er høyst usikkert om det blir rettssak på denne siden av årsskiftet.

På grunn av at det fortsatt vil gå tid før saken kan behandles  for Bergen tingrett, var påtalemyndigheten innstilt på å løslate mannen og ilegge ham besøksforbud mot kvinnene. 

Fortsatt fengsling ville innebære et uforholdsmessig inngrep, ifølge påtalemyndigheten.

29-åringen har imidlertid, via sin forsvarer, gjort det klart at han ikke ønsker å bli løslatt nå.

«Han har opplyst at han har solgt sin bolig, samt at han er tilfreds med forholdene under varetekt og at han får oppfølgning i fengselet som han ønsker å benytte seg av videre», går det frem av et rettsdokument.

Legger vekt på ønsket

At siktede selv ønsker å bli værende i varetekt er et moment av vekt, mener retten.

Etter en totalvurderingen er dommeren kommet frem til at han fortsatt skal sitte  i varetekt i ytterligere fire uker.