– Jeg har sviktet alle

Den tidligere barnehageassistenten er tiltalt for overgrep mot syv barnehagegutter. FOTO: BA/PRIVAT

Den tidligere barnehageassistenten er tiltalt for overgrep mot syv barnehagegutter. FOTO: BA/PRIVAT

Hulkende og skamfull fikk den tidligere barnehageassistenten siste ord da overgrepssaken ble avsluttet i retten onsdag.

DEL

– Jeg er lei meg for det jeg har gjort. Det er vondt. Jeg har såret, skuffet og sviktet alle i livet mitt, sa 33-åringen.

Om et par uker faller dommen i Bergen tingrett. Han er tiltalt for seksuelle overgrep mot syv barnehagegutter.

De siste to dagene har det vært sluttinnlegg fra alle parter og spørsmålet har dreid seg om hvilken straff som er passende.

Tirsdag la aktor, statsadvokat Magne Kvamme Sylta ned påstand om ti års forvaring.

– For strengt

Dette mener forsvareren, advokat Einar Råen, er altfor strengt og ikke forankret i rettspraksis.

Han mener at en tidsbestemt fengselsstraff på fem år er et mer riktig nivå.

– Han vet at han aldri mer kan arbeide med barn og i omsorgsyrker eller i frivillig barne- og ungdomsarbeid. Da trenger han en ren vandelsattest. Han utgjør ingen risiko etter å ha sonet en fengselsstraff.

Ifølge Råen er overgrepene som aktoratet har vist til i andre dommer grovere enn de 33-åringen har tilstått.

– Overgrepene min klient er anklaget for er heldigvis i nedre sjikt av overtredelsens art, sa Råen i sitt sluttinnlegg.

– Klar til å ta sin straff

Han understreker at han ikke forsøker å bagatellisere saken. Han er helt enig i at det som har skjedd er gruoppvekkende og alvorlig og at barna er sårbare. Men han henstiller dommerne til å plassere forbrytelsene på en riktig skala.

Advokat Einar Råen forsvarer den tiltalte barnehageassistenten.

Advokat Einar Råen forsvarer den tiltalte barnehageassistenten. Foto:

– Han (33-åringen, journ.anm.) var klar fra første stund til å gå i fengsel, det har aldri vært noe å diskutere, sa forsvareren.

Han mener dessuten at oppreisningskravene på 200.000 til 250.000 kroner til flere av de fornærmede er vesentlig høyere enn i tilsvarende saker, og at beløpene må halveres.

Omdiskutert dom

Både aktoratet og forsvareren har brukt mye tid på å diskutere en rettskraftig dom fra Troms i fjor, hvor en barnehageansatt i 30-årene ble dømt til syv og et halvt års forvaring for seksuelle overgrep på 15 barn i fylket.

Noen av overgrepene var attpåtil grovere enn det som ble avdekket i de to barnehagene i Bergen hvor 33-åringen jobbet. Tromsø-mannen hadde også filmet flere av sin egne overgrep.

– Den dommen er for mild. Barnas tause røst kan ikke høres gjennom en sånn dom, sa aktor i en sluttreplikk.

Artikkeltags