Kirkeansatt anmeldt for underslag av tre millioner kroner

Sjømannskirken i København.

Sjømannskirken i København. Foto:

– Dette er et sjokk for både sjømannskirken i København og hovedkontoret her i Bergen, sier biskop Halvor Nordhaug.

DEL

Det var en daglig leder for Sjømannskirken i København som avslørte uregelmessighetene i økonomien ved kirken.

I samtaler har den ansatte tilstått underslagene som har pågått over en periode på seks år.

– Er nok fylt av skam

Mannen, som er norsk statsborger, har ingen bergenstilknytning, men ettersom Sjømannskirken har hovedkontor i Bergen, er det Vest politidistrikt som skal etterforske underslaget.

– Dette er veldig trist. Dette er et sjokk for medarbeiderne både ved sjømannskirken i København og hovedkontoret her i Bergen, sier Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme, som også inkluderer kirkene i utlandet.

Biskopen ble orientert om saken etter at den tirsdag ble kjent i mediene. Han er ikke arbeidsgiver, men har kirkelig tilsyn med sjømannskirkene, også av de ansatte.

– Slike ting kan dessverre også skje i kirken, men jeg har full tillit til at Sjømannskirken håndterer dette på riktig måte. Saken er anmeldt, og de følger opp staben der nede, sier Nordhaug, og legger til:

– Jeg regner med at noen også ser til den nå sykemeldte mannen. Han er nok fylt av skam og fortvilelse nå, så det er viktig at han ikke blir overlatt helt til seg selv.

Tips oss om tro og livssyn

BA ønsker tips til saker rundt tro- og livssynsmiljøene i Bergen og omegn. Enten det er nyheter, arrangementer, personlige historier, positive, problematiske, store eller nære ting ønsker vi innspill til saker.

Tips BA på 800 33 044 eller bruk tro@ba.no. Har du en video kan du laste den opp her.

Du kan tipse oss anonymt dersom du ønsker det, men legg gjerne ved navn og telefonnummer når du sender tips til oss. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

– Føringsjuks

Sjømannskirken går nå gjennom alle regnskap og bankavstemminger for kirken tilbake til da regnskapsføreren begynte i stillingen for å få full oversikt over omfanget.

Hovedtyngden i underslaget ligger i føringsjuks i overføringer fra hovedkontoret i Norge til den lokale kirken.

Regnskapsføreren har i tillegg erkjent å ha forfalsket revisjonsberetningene for regnskapene for kirken. Dette har medvirket til at underslaget ikke er fanget opp i kontrollen. Mannen er derfor også anmeldt for dokumentforfalskning, skriver Sjømannskirken i en pressemelding.

– Våre egne undersøkelser og politietterforskningen vil gi oss en samlet oversikt over omfanget og hvordan dette har vært mulig, sier generalsekretær Ørnulf Steen.

– Dyktig økonom

– Dette er gjort bevisst av en dyktig økonom med mål om å lure kontrollsystemene. Det er et svært krevende arbeid å få oversikt over omfanget.

Hovedstyreleder i Sjømannskirken, Jørn Henning Theis, har fulgt saken siden underslagene ble oppdaget.


– Jeg ser svært alvorlig på situasjonen. Det er vondt å slå fast vi er frarøvet midler som skulle gått til å drive sjømannskirke. Jeg har full tillit til at generalsekretæren og administrasjonen håndterer saken og sørger for at Sjømannskirkens interesser blir ivaretatt på best mulig måte, sier Jørn Henning Theis.

Underslaget ble anmeldt til politiet i Bergen torsdag 6. juni med anmodning om å åpne sak. Den anmeldte medarbeideren er innstilt på å samarbeide. Han har selv sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning og er fratatt alle tilganger til Sjømannskirkens systemer, bankkonti og bankkort.


Artikkeltags